Jak przekazać 1 procent podatku w 2020 roku? I jakiej mławskiej organizacji? | Mława

Wielkość czcionki

Tłumacz Zamigam

Mława

Twoje miejsce.
Twój czas.

Jak przekazać 1 procent podatku w 2020 roku? I jakiej mławskiej organizacji?

Agnieszka Puzio-Dębska / 13 lutego 2020

Jak rozliczyć 1 procent podatku 2020 w PIT za 2019 rok? W 2019 roku zmieniły się zasady rozliczenia PIT. Od tego momentu zeznanie podatkowe trafia do usługi Twój e-PIT. Tak też będzie w 2020 roku. Jeśli podatnik wcześniej rozliczał 1 procent podatku i przekazywał darowiznę organizacji pożytku publicznego, to urząd skarbowy wyliczy nową wpłatę i przekaże ją na ten sam cel. Co w sytuacji, gdy podatnik chce zmienić organizację, której chce przekazać 1 procent podatku? Jak zmienić cel darowizny?

W 2020 roku deklaracje PIT będzie można składać od 15 lutego do 30 kwietnia. Jeśli złożymy swoje zeznanie podatkowe wcześniej, to termin zwrotu nadpłaty będzie i tak liczony od 15 lutego.

W usłudze Twój e-PIT udostępnione zostanie przygotowane dla podatników zeznanie podatkowe: PIT-28, PIT-36, PIT-37 i PIT-38. W zakresie PIT-28 i PIT-36 – nie będzie dotyczyć przychodów z działalności gospodarczej i działów specjalnych produkcji rolnej.

Jak przekazać 1 proc. podatku?

Aby przekazać 1 proc. podatku wybranej przez nas organizacji pożytku publicznego należy zalogować się na rządowym portalu www.podatki.gov.pl podając swój nr PESEL (lub NIP i datę urodzenia), kwotę przychodu z deklaracji za rok 2019, jedną z kwot przychodu z dowolnej informacji od pracodawcy/płatnika (np. z PIT-11 za 2019 r.).
Alternatywą jest skorzystanie z profilu zaufanego, do zalogowania się nie jest potrzebny podpis kwalifikowany.

Po zalogowaniu zobaczymy na głównym ekranie zobaczymy informację o OPP.

Jeżeli po raz pierwszy przekazujemy 1 proc. podatku to wybieramy z listy numer KRS tej OPP, której chcemy wesprzeć. Następnie wskazujemy cel szczegółowy (jeśli chcemy) i zaznaczamy zgodę na przekazanie OPP informacji o 1 proc. podatku (jeśli chcemy). Ostatnim krokiem jest akceptacja i wysłanie naszego zeznania.

Z kolei gdy chcemy zmienić OPP to wybieramy opcję "Zmieniam organizację". Wybieramy z wykazu OPP numer KRS organizacji, której chcemy przekazać 1 proc. podatku. Wskazujemy cel szczegółowy (jeśli chcemy), a następnie zatwierdzamy zmianę. Akceptujemy i wysyłamy zeznanie.

Warto pamiętać, że usługa Twój e-PIT automatycznie wskazuje organizację pożytku publicznego (OPP), która w ubiegłym roku otrzymała od nas jeden procent podatku. Wybiera też cel szczegółowy i automatycznie zaznacza zgodę na przekazanie wybranej OPP informacji o 1 proc. Musi być spełniony jednak jeden warunek; OPP nie może stracić w międzyczasie uprawnienia do pobierania 1 proc. W przeciwnym razie system nie uwzględni jej w zeznaniu i zostawi puste pole.

Jeżeli w zeznaniu za ubiegły rok podatnik wskazał cel szczegółowy, wówczas w tegorocznym rozliczeniu zostanie on również wskazany w PIT. Jeśli organizacja istnieje i posiada status OPP, ale nieaktualny jest cel szczegółowy, w takiej sytuacji środki z 1 procenta podatku zostaną przekazane na konto organizacji wskazanej w PIT. Urząd skarbowy nie będzie weryfikował celu szczegółowego.

Czym jest OPP?

Organizacja pożytku publicznego (OPP) to organizacja pozarządowa, która działa na rzecz społeczności. Może nią być na przykład fundacja, stowarzyszenie, klub sportowy albo inna instytucja. Takie organizacje między innymi wspierają osoby chore, z niepełnosprawnością lub w trudnej sytuacji życiowej, pomagają też ofiarom katastrof i klęsk żywiołowych oraz zajmują się działalnością charytatywną. Dbają również o środowisko, chronią konsumentów, a także wspomagają rozwój gospodarki, edukacji, oświaty i kultury.

Czy można złożyć zeznanie na papierze?

Zeznania sporządzone przez urząd skarbowy w ramach usługi Twój e-PIT będą udostępnione wyłącznie w internecie.
Podatnik – tak jak w poprzednich latach – może złożyć PIT w formie papierowej. Takie zeznanie, które podatnik sporządzi samodzielnie i wskaże w nim wybraną przez siebie OPP, będzie wiążące dla urzędu skarbowego.

Jak emeryci i renciści mogą przekazać 1 procent podatku 2020 za 2019 rok?

Emeryci i renciści mogą przekazać 1 procent podatku wypełniając formularz PIT-OP. Nie muszą składać całego zeznania podatkowego.
Osoby rozliczane przez organy rentowe będą mogły wskazać OPP w PIT-OP, który po wypełnieniu będzie można zarówno wysłać elektronicznie jak i złożyć tradycyjnie (w formie papierowej).

Czas na przekazanie PIT-OP do urzędu skarbowego mija 30 kwietnia 2020 roku.

 

Pomyślmy o przekazaniu 1% organizacji działającej w naszym  mieście.

Oto lista mławskich organizacji, którym można, warto i wręcz trzeba przekazać 1 %  Twojego podatku:

1. Klub Sportowy "Zawkrze Mława", organizacja założona w 2005 r., obszary działań organizacji: sport, turystyka, rekreacja, hobby, KRS: 0000233382

2. Miejski Klub Sportowy "Mławianka" Mława, organizacja założona w 1997 r., obszary działań organizacji: sport, turystyka, rekreacja, hobby, KRS: 0000397777

3. Hospicjum Królowej Apostołów w Mławie, organizacja założona w 2004 r., obszary działań organizacji: ochrona zdrowia, KRS: 0000191060

4. Katolickie Stowarzyszenie Wspierania Dzieł Miłosierdzia i Ewangelizacji "Serce za serce", organizacja założona w 2002 r., Obszary działań organizacji: pomoc osobom z niepełnosprawnością, religia, KRS: 0000132887

5. Klub Strzelectwa Sportowego "Kaliber" w Mławie, organizacja założona w 2004 r., obszary działań organizacji: sport, turystyka, rekreacja, hobby, KRS: 0000212842

6. Stowarzyszenie „Pontyfikat Papieża Jana Pawła II”, organizacja założona w 2008 r., obszary działań organizacji: dokumentowanie, badanie i popularyzacja dokonań pontyfikatu JPII, fundowanie stypendiów zdolnym uczniom, KRS: 0000304427

7. Stowarzyszenie "Wspólnota Mariacka", organizacja założona w 2004 r., obszary działań organizacji: działania o charakterze charytatywnym, kulturalnym, wspierania inicjatyw lokalnych, KRS: 0000207398

8. Stowarzyszenie Pomocy Społeczno - Zawodowej Osobom Niepełnosprawnym "Daj Szansę", organizacja założona w 1999 r., obszary działań organizacji: sport, turystyka, rekreacja, hobby, wsparcie osób z niepełnosprawnością, KRS: 0000343071

9. Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Podstawowej Nr 1 w Mławie, organizacja założona w 2009 r., obszary działań organizacji: edukacja, wychowanie, KRS: 0000322850

10. Stowarzyszenie Rozwoju Wiedzy i Umiejętności, organizacja założona w 1997 r., obszary działań organizacji: pomoc humanitarna, międzynarodowa, KRS: 0000164983

11. Towarzystwo Sportowe Relaks w Mławie, organizacja założona w 1976 r., obszary działań organizacji: sport, turystyka, rekreacja, hobby, KRS: 0000046071

12. Związek Twórców Ziemi Zawkrzeńskiej, organizacja założona w 2003 r., obszary działań organizacji: kultura, sztuka, tradycja, KRS: 0000153378

Dodatkowo możemy przekazać 1% organizacjom pozarządowym, które w Mławie mają swoje oddziały, są to:

13. Chorągiew Mazowiecka Związku Harcerstwa Polskiego Komenda Hufca Mława w rubryce "cel szczegółowy"  należy dopisać KH Mława,  KRS: 0000291419

14. - Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym  w rubryce "cel szczegółowy"  należy dopisać - Koło w Mławie, KRS: 0000162757