Wielkość czcionki

Tłumacz Zamigam

Mława

Twoje miejsce.
Twój czas.

Informator o podmiotach realizujących w powiecie mławskim oddziaływania wobec osób stosujących przemoc domową

Agnieszka Puzio-Dębska / 09 sierpnia 2023

W załączeniu przekazujemy, opracowany przez Powiatowego Pełnomocnika ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie "Informator o podmiotach realizujących w powiecie mławskim oddziaływania wobec osób stosujących przemoc domową".

Informator zawiera wykaz podmiotów, które realizują oddziaływania wobec osób stosujących przemoc domową oraz realizują program korekcyjno - edukacyjny oraz psychologiczno - terapeutyczny.