INFORMACJA O SZACOWANIU STRAT SPOWODOWANYCH SUSZĄ 2023 | Mława

Wielkość czcionki

Tłumacz Zamigam

Mława

Twoje miejsce.
Twój czas.

INFORMACJA O SZACOWANIU STRAT SPOWODOWANYCH SUSZĄ 2023

Grzegorz Malon / 31 lipca 2023

W związku z wystąpieniem suszy na terenie Miasta Mława, Burmistrz Miasta Mława uprzejmie informuje, że działa aplikacja „ZGŁOŚ SZKODĘ ROLNICZĄ”,
za pośrednictwem której producent rolny chcący otrzymać wsparcie, może złożyć wniosek o oszacowanie szkód powstałych w wyniku suszy. Aplikacja suszowa działa pod adresem: https://aplikacje.gov.pl/app/susza/#/campaign.

Za pomocą ww. aplikacji producent rolny, korzystając z Profilu Zaufanego, określa zakres i stopień strat spowodowanych przez suszę w uprawach rolnych w swoim gospodarstwie rolnym. Zgłoszenie w aplikacji jest niezbędne w celu otrzymania protokołu z szacowania strat lub kalkulacji strat wygenerowanych automatycznie przez aplikację.

W przypadku uwag do wyników oszacowania strat przez aplikację rolnik może zwrócić się  dodatkowo o szacowanie szkód przez komisję gminną w terminie
do dnia 15 września 2023 r., która dokona oceny strat podczas wizji w terenie. Wówczas powinien złożyć wniosek o oszacowanie szkód (druk poniżej) do Urzędu Miasta Mława, ul. Stary Rynek 19, 06-500 Mława (Kancelaria Urzędu) w terminie umożliwiającym ich oszacowanie przed zbiorem uprawy.

Wniosek złożony do komisji o przeprowadzenie lustracji w terenie musi uwzględniać wszystkie uprawy zgłoszone do ARIMR w ramach dopłat bezpośrednich w kampanii 2023 (do wniosku należy dołączyć ksero wniosku o dopłaty bezpośrednie).

Gminna komisja szacuje suszę jedynie na wniosek rolnika, przy czym szacowanie przeprowadzone przez gminną komisję w terenie jest uzupełnieniem szacunku dokonanego przez aplikację. Gminna komisja może szacować jedynie uprawy, które nie zostały zebrane z pola na dzień szacowania w terenie.

Więcej informacji można uzyskać dzwoniąc pod numer telefonu:

(23) 654 64 38 wew. 311 lub osobiście w Wydziale Gospodarki Komunalnej Urząd Miasta Mława, pokój 11.