Informacja o ofertach złożonych na realizację zadań publicznych w celu pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa  z pominięciem otwartego konkursu ofert | Mława

Wielkość czcionki

Tłumacz Zamigam

Mława

Twoje miejsce.
Twój czas.

Informacja o ofertach złożonych na realizację zadań publicznych w celu pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa  z pominięciem otwartego konkursu ofert

Agnieszka Puzio-Dębska / 28 kwietnia 2023

Mława, dnia 27 kwietnia 2023 r. 

INFORMACJA

Zgodnie z zaproszeniem Burmistrza Miasta Mława do składania ofert na realizację zadania publicznego w celu zapewnienia pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym związaną z  zapewnieniem pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób w 2023 roku zgodnie  z procedurą zawartą w Zarządzeniu Nr 71/2023 Burmistrza Miasta Mława z dnia13 kwietnia 2023 r. w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie, sposobie rozliczania  oraz kontroli dotacji dla organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych w celu pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa  z pominięciem otwartego konkursu ofert wpłynęły dwie oferty na realizację zadań publicznych.

Uznając celowość realizacji zadania publicznego Burmistrz Miasta Mława podaje  do publicznej wiadomości informację o złożonych ofertach: 

1)    Oferent: Stowarzyszenie Wspierania Społeczności Lokalnej „Bądźmy Razem” przy Miejskim  Ośrodku Pomocy Społecznej w Mławie, KRS 0000329477  
Zadanie: Pomoc  rodzinom i osobom w trudnej sytuacji  
Wnioskowana kwota dofinansowania zadania: 9 000,00 zł 
Koszt całkowity realizacji zadania: 26 145,60 zł  

2)    Oferent: Bank Żywności w Ciechanowie, KRS 0000354971  
Zadanie: Zapewnienie obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym pomocy żywnościowej, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin w 2023 roku
Wnioskowana kwota dofinansowania zadania: 7 000,00 zł 
Koszt całkowity realizacji zadania: 12 650,00 zł 

Rodzaj zadania publicznego: pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Czas realizowania zadania:  od dnia odpisania umowy  do 15 grudnia 2023 r.  

Informacja o złożonych ofertach na okres 7 dni zamieszczana jest na tablicy ogłoszeń (treść oferty dostępna w Wydziale Oświaty i Polityki Społecznej Urzędu Miasta Mława, Mława, ul. 18 Stycznia 4/25),  w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej miasta www.mlawa.pl.

Ewentualne uwagi dotyczące złożonej oferty w przeciągu 7 dni, proszę przekazać:
•    osobiście w Urzędzie Miasta Mława, Wydział Oświaty i Polityki Społecznej, ul. 18 Stycznia 4/25
•    bądź e-mail: agnieszka [dot] debskaatmlawa [dot] pl