Harmonogramy odbioru odpadów wielkogabarytowych - I półrocze 2024 r. | Mława

Wielkość czcionki

Tłumacz Zamigam

Mława

Twoje miejsce.
Twój czas.

Harmonogramy odbioru odpadów wielkogabarytowych - I półrocze 2024 r.

Elżbieta Zembrzuska / 28 grudnia 2023

Prosimy o przygotowanie i wystawianie odpadów mebli i innych odpadów wielkogabarytowych oraz zużytych sprzętów  AGD/RTV do odbioru we wskazanych dla poszczególnych adresów terminach, przed godziną 6.00 rano. Sprzęt AGD/RTV będzie odbierany tylko kompletny. Prosimy o nie wystawianie go przed posesję w dniu poprzedzającym termin odbioru z uwagi na zaobserwowany proceder demontażu części pod osłoną nocy przez nieznane osoby. Odpady nie objęte ustaloną zbiórką np. opony, odpady remontowo - budowlane nie będą odbierane, należy je odwieźć do PSZOK.

Poza terminami zbiórki moblinej odpady wielkogabarytowe oraz zużyty sprzęt AGD/RTV można, w ramach opłaty ponoszonej na rzecz gminy, przekazać w PSZOK (Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Mławie, ul. Płocka 102 - tel. 504 232 251).