Harmonogramy odbioru odpadów komunalnych - I półrocze 2024 r. | Mława

Wielkość czcionki

Tłumacz Zamigam

Mława

Twoje miejsce.
Twój czas.

Harmonogramy odbioru odpadów komunalnych - I półrocze 2024 r.

Elżbieta Zembrzuska / 28 grudnia 2023

Prosimy o zapoznanie się z harmonogramami odbioru odpadów komunalnych oraz przygotowywanie i udostępnianie odpadów do odbiorów w wyznaczonych terminach przed godziną 6.00 rano. Odpady należy wystawić przed posesję (budynki jednorodzinne) albo udostępnić w dedykowanej altance dostępnej bezpośrednio z ulicy (budynki jednorodzinne) lub w miejscu przeznaczonym do gromadzenia odpadów z budynku wielolokalowego. Udostępnienie odpadów do odbioru obejmuje także zabezpieczenie możliwości swobodnego dojazdu do miejsca gromadzenia odpadów w budynkach wielolokalowych i możliwość swobodnego dostępu do miejsca gromadzenia odpadów (wiata, specjalnie wydzielone pomieszczenie) oraz do poszczególnych pojemników.

Brak przygotowania odpadów lub brak dostępu do miejsca gromadzenia odpadów albo do poszczególnych pojemników (budynki wielolokalowe) spowoduje, że odpady nie zostaną odebrane - podmiot odbierający odpady nie ma obowiązku ponownego przyjazdu w innym czasie  w celu dokonania odbioru, takie zdarzenia nie podlegają też reklamacji. Odpady nieudostępnione w wyznaczonym terminie na czas (odbiór rozpoczyna się od godziny 6.00 rano) będą mogły zostać odebrane z nieruchomości dopiero w kolejnym terminie odbioru danej frakcji, wyznaczonym w harmonogramie.