Wielkość czcionki

Tłumacz Migam.org

Mława

Twoje miejsce.
Twój czas.

Finał "Wakacji z MAXEM"

Agnieszka Puzio-Dębska / 29 lipca 2022

Stowarzyszenie Wspierania Społeczności Lokalnej „Bądźmy Razem” oraz Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mławie 28 lipca 2022r.  zorganizowali ostatnie czwarte spotkanie z cyklu „Wakacje z Maxem”.

Zadanie finansowane było ze środków Samorządu Miasta Mława w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie zdrowia publicznego w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Mława w 2022 roku.

Projekt miał charakter profilaktyczny i adresowany był do dzieci i młodzieży spędzających wakacje na terenie miasta Mława. We wszystkich czterech spotkaniach z Maxem brało udział około 300 dzieci i młodzieży z Mławy. Na koniec spotkania odbyła się loteria podczas której wylosowano 12 nagród w tym 6 głównych.

Został rozstrzygnięty również konkurs dla NAJLEPSZEGO STRAŻAKA WAKACJI Z MAXEM i NAJLEPSZEGO STRZELCA WAKACJI Z MAXEM.

Organizatorzy dziękują wszystkim instytucjom i osobom za zaangażowanie i współpracę przy realizacji projektu „Wakacje z Maxem” na rzecz małych mieszkańców naszego miasta.

zdjęcia - MOPS, UMMława