Dyplom Europejski jest już w Mławie | Mława

Wielkość czcionki

Tłumacz Zamigam

Mława

Twoje miejsce.
Twój czas.

Dyplom Europejski jest już w Mławie

Katarzyna Kaszuba / 03 lipca 2012

Spośród ponad 200 samorządów zgłoszonych do nagrody Dyplom Europejski otrzymuje 12 najlepszych. Nagroda jest wręczana w imieniu 800 milionów Obywateli Europy, bo taką rzeszę mieszkańców Starego Kontynentu reprezentuje Rada Europy. Ta nagroda to wielkie wyróżnienie, ale także zobowiązanie do stania się ambasadorami idei europejskich i tych europejskich wartości, które chcemy reprezentować, z których jesteśmy najbardziej dumni.

Tymi słowami Sir Alan Menle  - przewodniczący Podkomitetu ds. Nagrody Europejskiej zwrócił się do przedstawicieli 12 europejskich miast, którzy zostali zaproszeni na ceremonię wręczenia Dyplomów Europejskich do siedziby Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy.

Mławę podczas uroczystości reprezentowali: Burmistrz Miasta Mława – Pan Sławomir Kowalewski, Przewodniczący Rady Miasta - Pan Krzysztof Wasiłowski oraz Doradca Burmistrza – Pani Katarzyna Kaszuba. Dyplomy Europejskie wręczone zostały dnia 28 czerwca 2012 roku podczas III sesji obrad Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy w Strasburgu.

Uroczystość była niezwykła przede wszystkim dlatego, że Mława była jedynym wyróżnionym miastem z Polski i z tej okazji podczas ceremonii wręczania dyplomów specjalnie na tę okazję przybyli:

Pan Wojciech Sawicki – Sekretarz Generalny Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy,  Pan Piotr Wach – Senator RP, Pan Robert Drzazga – z przedstawicielstwa RP przy Radzie Europy.

W  Europie ta nagroda ma znaczenie olbrzymie, wielce prestiżowe i symboliczne. Włącza laureatów do zaszczytnego grona miast, które swą europejskość postrzegają nie tylko przez pryzmat korzyści, ale także tego, co mogą wnieść do tego wielkiego europejskiego tygla – własne wartości, tradycje, doświadczenia. Nie warto być jedynie obserwatorem tego procesu, ale pokazać nasze miasto z najlepszej strony – przecież mamy się czym pochwalić w kwestii współpracy europejskiej i każdy mieszkaniec naszego miasta  może mieć przekonanie, że ta nagroda po części jest jego zasługą.