Wielkość czcionki

Tłumacz Zamigam

Mława

Twoje miejsce.
Twój czas.

Druk – pdf. edytowalny – deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązująca od 01.07.2020 r. do 31.12.2021 r.

Grzegorz Malon / 06 lipca 2020