Wielkość czcionki

Tłumacz Zamigam

Mława

Twoje miejsce.
Twój czas.

Deklaracja przez ePuap

Krzysztof Napierski / 20 stycznia 2022

Aktualizacja: od 20 grudnia 2022 r. w skrytce ePuap jest już formularz deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, którym można się posłużyć obliczając opłatę na 2023 r i przekazując deklarację elektronicznie, za pośrednictwem ePuap.

Aktualizacja: od 31 stycznia 2022 r. w skrytce ePuap jest już formularz deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, którym można się posłużyć obliczając opłatę na 2022 r i przekazując deklarację elektronicznie, za pośrednictwem ePuap.

W skrytce ePuap Urzędu Miasta Mława nie znajdziecie Państwo w tej chwili formularzy deklaracji w sprawie opłaty za gospodarowanie odpadami – są one w przygotowaniu. Do czasu ich uruchomienia prosimy o przekazywanie deklaracji za pośrednictwem ePuap w formie załącznika, z wykorzystaniem formularza deklaracji w formacie pdf. Formularze deklaracji w formacie pdf. w wersji edytowalnej można pobrać TUTAJ.