Wielkość czcionki

Tłumacz Zamigam

Mława

Twoje miejsce.
Twój czas.

Coraz bliżej obchodów 100-lecia Mławianki

Krzysztof Napierski / 15 marca 2023

Komitet organizacyjny obchodów 100-lecia Miejskiego Klubu Sportowego Mławianka Mława spotkał się ponownie, by zdać sprawę z działań, które dotychczas udało się zrealizować, oraz zaplanować kolejne. Jesteśmy coraz bliżej głównych uroczystości rocznicowych, wstępnie zaplanowanych na początek września.

Zgodnie z Uchwałą nr XLVI/597/2022 Rady Miasta Mława z 20 grudnia 2022 r., rok 2023 jest Rokiem 100-lecia Miejskiego Klubu Sportowego Mławianka Mława. Organizatorzy obchodów rocznicowych, przy wsparciu Miasta Mława i miejscowych instytucji, dopinają harmonogram planowanych działań. Przypomnijmy, że mławski oddział Archiwum Państwowego w Warszawie wydał już piękny okolicznościowy kalendarz ze zdjęciami klubu (publikacja spotkała się z bardzo dużym zainteresowaniem ze strony odbiorców), natomiast Urząd Miasta Mława w wydawanym co miesiąc biuletynie „Informator Miejski” publikuje wywiady z działaczami oraz innymi znanymi i zasłużonymi osobami związanymi z Mławianką. O kolejnych planowanych inicjatywach będziemy sukcesywnie informować.

KN / KSM