Wielkość czcionki

Tłumacz Migam.org

Mława

Twoje miejsce.
Twój czas.

Coraz bliżej III etapu Alei św. Wojciecha

Krzysztof Napierski / 16 września 2022

Wykonawca trzeciego etapu Alei św. Wojciecha wyłoniony! Inwestycję zrealizuje za 28 843 257,96 zł w ciągu 23 miesięcy od podpisania umowy z Miastem Mława firma KRUSZ-BET PLUS z Uniszek Zawadzkich. Trzeci odcinek alei połączy ulicę Płocką z drogą krajową nr 7. W ramach zadania zostanie wykonane także połączenie z ul. Smolarnia.

Planowana inwestycja obejmie budowę jezdni o szerokości 7 m, chodników o szerokości 2 m po obu jej stronach, ścieżki rowerowej o szerokości minimum 2 m po jednej stronie, odwodnienia drogi (kanalizacja deszczowa), sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej, oświetlenia ulicznego oraz zjazdów na przyległe nieruchomości. Wraz z dwoma poprzednimi etapami traktu utworzy wygodny i bezpieczny ciąg komunikacyjny między ul. Graniczną a „siódemką”.

Na wykonanie inwestycji Miasto Mława pozyskało dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych.

KN / KSM