Co wspólnie osiągniemy przyłączając się? | Mława

Wielkość czcionki

Tłumacz Zamigam

Mława

Twoje miejsce.
Twój czas.

Co wspólnie osiągniemy przyłączając się?

Aneta Malinowska / 31 stycznia 2022

Korzyści są dla nas ogromne:

•    efekt ekologiczny, z którego będą korzystać kolejne pokolenia;
•    ograniczenie przedostawania się ścieków do gleby, wód gruntowych i powierzchniowych, co przyczyni się do poprawy stanu środowiska naturalnego;
•    na trwałe wyeliminujemy „dzikie” przyłącza do kanalizacji deszczowej, co wpłynie na poprawę gospodarki ściekowej;
•    poprawimy jakość życia i zdrowia mieszkańców poprzez dobre funkcjonowanie systemu kanalizacji sanitarnej;
•    poprawimy konkurencyjność gospodarczą miasta dzięki zapewnieniu warunków do powstania nowych podmiotów gospodarczych na terenie Aglomeracji Mława;
•    podłączając się - pozytywnie oddziałujemy na poziom bezrobocia na terenie miasta.

Wszyscy mieszkańcy Mławy mają równe szanse, aby osiągnąć powyższe cele i wspólnie korzystać z podstawowej infrastruktury technicznej.