Wielkość czcionki

Tłumacz Zamigam

Mława

Twoje miejsce.
Twój czas.

Burmistrz przeciwny punktowi zbierania oraz przeładunku odpadów przy Kolejowej

Krzysztof Napierski / 21 września 2023

W środę 23 sierpnia 2023 r. do Burmistrza Miasta Mława wpłynął wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie punktu zbierania oraz przeładunku odpadów przy ul. Kolejowej. Burmistrz sprzeciwia się budowie obiektu w tej lokalizacji – w trosce o dobro mieszkańców poprosił inwestora o wycofanie wniosku.

Zgodnie ze złożonym przez Wojciecha Bogdana Zalewskiego – Prezesa Zarządu Błysk-Bis Sp. z o.o. – wnioskiem, budowa punktu zbierania oraz przeładunku odpadów została zaplanowana przez inwestora na działkach o numerach ewid. 1440, 1441/1 i 1441/3. Obiekt sąsiadowałby wówczas bezpośrednio z intensywną zabudową mieszkaniową, a także znalazł się w bliskiej odległości od ekskluzywnego lokalu gastronomicznego.

„W mojej i społecznej ocenie, jej [inwestycji – przyp. KN] sąsiedztwo wywołałoby ogromny dyskomfort dla mieszkańców, wiele różnych uciążliwości jak również znaczną utratę wartości nieruchomości w tym obszarze miasta. Podzielam wszystkie zgłaszane do mnie obawy mieszkańców Mławy. Wobec powyższego, mając na względzie szeroko rozumiane dobro mieszkańców, zwracam się z prośbą o pilne wycofanie omawianego wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsięwzięcia” – zwrócił się w piśmie do Wojciecha Bogdana Zalewskiego Burmistrz Miasta Mława Sławomir Kowalewski.

KN / KSM