Wielkość czcionki

Tłumacz Zamigam

Mława

Twoje miejsce.
Twój czas.

„Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Aglomeracji Mława”

Monika Żółtak / 06 czerwca 2017

 

MECHANIZM ZGŁASZANIA NIEPRAWIDŁOWOŚCI

 

Burmistrz Miasta Mława informuje, że funkcjonuje mechanizm umożliwiający sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych związanych z realizacją projektu. Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej:

https://www.pois.gov.pl/strony/zglaszanie-nieprawidlowosci

W celu zgłoszenia nieprawidłowości należy:


INFORMACJE O PROJEKCIE

 

PROGRAM OPERACYJNY INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO 2014-2020

PRIORYTET II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu

DZIAŁANIE 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach


Celem projektu pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Aglomeracji Mława” jest uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Aglomeracji Mława i dostosowanie
jej do wymogów prawa polskiego i unijnego.


W ramach realizacji projektu wybudowana zostanie sieć kanalizacji sanitarnej na tych obszarach Aglomeracji Mława, które do tej pory nie są wyposażone w sieć kanalizacji sanita
rnej:
1. Obszar A1 – obejmujący ulice: Olesin, Ogrodową, Olszynową, Kruczą, Sadową i Zabrody – około 3 165 m.
2. Obszar A2 – obejmujący ulice: Żabieniec, Okólną, Nowowiejską i Piaskową (część) – około 2 175 m.
3. Obszar A3 – obejmujący ulice: Wiśniową, Malinową, Poziomkową i Piaskową (część) – około 995 m.
4. Obszar A4 – obejmujący ulice: Łąkową, Spokojną, Karcza – około 443 m.
5. Obszar A5 – obejmujący ulice: Stefana „Grota” Roweckiego, Pogorzelskiego, Cichą, Szwejkowskiego, Anyszki, Leszczyńskiego, Kościuszki (część) – około 2 522 m.
6. Obszar A6 – obejmujący ulice: Brukową, Bracką, Kościeln
ą, Krajewskiego, Mickiewicza, Przyrynek, Rynkową, Kapliczną, Al. Piłsudskiego (część) – około 3 811 m.
7. Obszar A7 – obejmujący ulice: Jasną i Nową – około 999 m.
8. Obszar A8 – obejmujący ulice: Akacjową, 20 Dywizji Piechoty WP, Biskupa Leona Wetmańskiego, Kazimierza Pużaka, Majora Sergiusza Grudkowskiego, Ojca Bernarda Kryszkiewicza, Tadeusza Jasińskiego, Wiktora Altera, Ciechanowską, Podgó
rną, Ostaszewskiego, Górną, Cmentarną – około 5 717,5 m.

Dla wszystkich wymienionych obszarów Miasto Mława posiada dokumentację projektową i pozwolenie na budowę.

Łącznie wykonane zostanie około 19 827,5 m kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami w pasie drogowym z rur o średnicy od Ø 63 do Ø 400.

Całkowita wartośc projektu - 27 211 950,14 zł.


Wnioskowane dofinansowanie - 14 208 180,25 zł.

 


 

 

PODPISANIE UMOWY O DOFINANSOWANIE

W dniu 30 czerwca 2016r. podpisana została umowa o dofinansowanie realizacji projektu pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Aglomeracji Mława”.

Przygotowany przez Wydział Rozwoju i Inwestycji wniosek o dofinansowanie przeszedł pozytywnie wszystkie etapy oceny i został zakwalifikowany do dofinansowania.

Całkowita wartośc projektu - 27 211 950,14 zł

Przyznane dofinansowanie - 14 208 180,25 zł.