Będzie skatepark! | Mława

Wielkość czcionki

Tłumacz Zamigam

Mława

Twoje miejsce.
Twój czas.

Będzie skatepark!

Wioletta Mikucińska / 28 września 2023

Podpisaliśmy umowę na budowę skateparku na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mławie. Zadanie to stanowi drugi etap projektu poprawy infrastruktury sportowej MOSiRu.

- Jesteśmy dumni z naszej bazy sportowej, jednej z najlepszych w regionie. Chcemy wzbogacić ją o dodatkowe elementy, potrzebne i oczekiwane przez mieszkańców. Oddaliśmy do użytku pumptrack, przed nami skatepark, a potem strefa relaksu – zdradza burmistrz Sławomir Kowalewski.

Na tysiącu metrach kwadratowych powierzchni poza charakterystycznymi dla skateparku rampami zbudowane zostaną także oświetlenie, monitoring wizyjny i infrastruktura towarzysząca. W granicach obiektu przewidziano urządzoną zieleń oraz elementy małej architektury – ławki i kosze na śmieci.

Skatepark powstanie w bezpośrednim sąsiedztwie oddanego właśnie do użytku pumptracku.

Podpisana w czwartek 28 września 2023 r. umowa jest realizowana jako II etap inwestycji, w ramach zadania pod nazwą: „Budowa pumptrack i skatepark na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mławie – poprawa infrastruktury sportowej”.

Wykonawcą przedsięwzięcia jest firma Velo Projekt Sp. z o.o. z Warszawy, która na zlecenie miasta zrealizowała dla nas pumptrack. Wartość robót wyceniono na 3 482 000 zł, pieniądze na ten cel pochodzą z budżetu miasta. Zgodnie z harmonogramem wykonawca powinien zakończyć prace do końca sierpnia 2024 r., na realizację zadania ma bowiem 11 miesięcy od dnia zawarcia umowy.

To nie koniec inwestycji na terenie mławskiego MOSiRu. Burmistrz Sławomir Kowalewski planuje w przyszłości budowę strefy rekreacji z huśtawkami, linarium, urządzenia do ćwiczenia równowagi. Strefa powstanie na terenie między skateparkiem, a parkingiem przy krytej pływalni.

Magdalena Grzywacz/KSM