Wielkość czcionki

Tłumacz Zamigam

Mława

Twoje miejsce.
Twój czas.

Akcja "Mława nie marnuje"

Agnieszka Puzio-Dębska / 03 października 2023

16 października 2023 r. obchodzimy Światowy Dzień Żywności. Celem obchodów jest pogłębianie świadomości na temat globalnych problemów żywnościowych i wzmocnienie poczucia solidarności w walce z głodem, niedożywieniem i ubóstwem. 

Jest to okazja do zwrócenia uwagi na problem marnowania jedzenia i utylizacji niesprzedanej, bądź kupowanej w nadmiarze żywności.

Bank Żywności w Ciechanowie zaprosił Samorząd Miasta Mława do uczestnictwa w projekcie „Samorządy nie marnują” i podjęcia działań związanych z niemarnowaniem żywności. Więcej o projekcie na stronie - https://bankizywnosci.pl/samorzady-nie-marnuja/

Do mławskich szkół podstawowych zostały wysłane zaproszenia, żeby zachęcić uczniów i nauczycieli do wzięcia udziału w akcji „MŁAWA NIE MARNUJE” i aktywnego włączenia  się w protest przeciwko marnotrawieniu zasobów  naszej  planety.  

W ramach akcji przekazane zostaną do szkół materiały do zajęć w klasach I-IV z prośbą o zainspirowanie nauczycieli oraz włączenie zawartych treści do codziennej dydaktyki (scenariusz gry „Relacje na świecie”, Dieta dobra dla klimatu, Smaki pór roku, Zakładamy własny ogródek warzywny). 

16 października w Światowy Dzień Żywności zapraszamy do włączenia się do wydarzenia pod nazwą „Strajk Żywności”. Uczniowie jednej klasy ze szkół przebrani za owoce, warzywa oraz inne dowolne produkty żywnościowe w kolorowym przemarszu zamanifestują przeciwko  marnowaniu  żywności.  Dzieci i młodzież po ulicznym korowodzie o godz. 11.00 spotka się na placu przy Świętym Wojciechu i przekaże Burmistrzowi Miasta Mława deklarację o niemarnowaniu produktów,  przygotowaniu potraw w duchu zero-waste oraz obietnicę, że będą wszystko zjadać w stołówkach. Manifesty odbędą się w wielu miejscach w Polsce i w ten  sposób zwrócą uwagę  na  problem  marnotrawienia  żywności.
 
6 października 2023 r. w Szkole Podstawowej nr 7 dla uczniów z klas VI zorganizowany zostanie kulinarny pokaz w duchu zero waste wraz z merytorycznym warsztatem prowadzony przez mgr żywienia Małgorzatę Iwańską dla 100 dzieciaczków. 

Zachęcamy szkoły do przyłączenia się do akcji. Niech najmłodsi mieszkańcy Mławy pokażą, że idea zero waste (bez marnowania) to idea i styl życia, zakładający maksymalne ograniczenie ilości wytwarzanych odpadów. 

Projekt finansowany jest ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach rządowego programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021 – 2030.

plakatplakat