Wielkość czcionki

Tłumacz Migam.org

Mława

Twoje miejsce.
Twój czas.

4 października 2021 r. odbędzie się święto młodzieżowej demokracji

Agnieszka Puzio-Dębska / 14 września 2021

Trwa procedura wyboru radnych do Młodzieżowej Rady Miasta Mława. Wybory radnych odbędą się w poniedziałek, 4 października 2021 r. Radni wybrani zostaną w głosowaniu tajnym, za pomocą kart do głosowania w poszczególnych szkołach (okręgach wyborczych) na dwuletnią kadencję.

Czym jest Młodzieżowa Rada Miasta Mława?

Rada jest reprezentacją młodych mieszkańców Mławy - uczniów szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych.
Celem jej działania jest upowszechnienie idei samorządowej wśród młodzieży oraz zwiększenie aktywności młodzieży w Mławie. Rada jest organem konsultacyjnym w stosunku do Rady Miasta Mława oraz Burmistrza Miasta Mława.

Czym może zajmować się rada?

Rada może inicjować działania dotyczące życia młodych ludzi w mieście, inspirować
i koordynować inicjatywy młodych ludzi, opiniować projekty uchwał Rady Miasta Mława regulujące sprawy istotne dla środowiska młodzieżowego oraz inne dokumenty czy działania uwzględniający opinie i postulaty zgłaszane przez młodzież oraz wiele wiele innych
w zależności od inwencji twórczej samych radnych.
Rada ma prawo przedstawiania Radzie Miasta, Burmistrzowi Miasta Mława oraz innym instytucjom opinii we wszystkich sprawach dotyczących młodzieży.

Jak wygląda praca w radzie?

Rada wykonuje swoją pracę w czasie sesji zwoływanych nie rzadziej jednak niż raz na trzy miesiące oraz na spotkaniach roboczych. Mławska młodzież może wystąpić do rady z inicjatywą wydania opinii w określonej sprawie. Rada ma prawo do organizacji cyklicznych spotkań z Burmistrzem i Przewodniczącym Rady Miasta Mława.

Kto może być radnym?

Radnym może być uczeń szóstej, siódmej lub ósmej klasy szkoły podstawowej lub uczeń pierwszej lub drugiej klasy szkoły ponadpodstawowej znajdującej się na terenie Miasta Mława, mieszkający na terenie Mławy, który w dniu wyborów nie ukończył 18 roku życia.

Ilu radnych liczy rada i jak są wybierani?

Burmistrz powołał Miejską Komisje Wyborczą, która zarządziła przeprowadzenie wyborów w składzie: Zofia Kazimierska - przewodnicząca, Agnieszka Puzio – Dębska - sekretarz, Paulina Gadomska, Zuzanna Moszczyńska, Aleksandra Pakuszewska - reprezentantki młodzieży.

Każda szkoła to okręg wyborczy i jest ich 16 na terenie naszego miasta. Za przeprowadzenie wyborów w szkołach odpowiada Okręgowa Komisja Wyborcza, które zostały powołane w 13 placówkach (3 szkoły nie zdecydowały się na uczestnictwo w wyborach).

Kandydaci na radnych zgłaszają swoją kandydaturę do ratusza do Miejskiej Komisji Wyborczej. Mają na to czas do poniedziałku, do 20 września 2021 r. Służy do tego specjalne zgłoszenie na którym kandydat wyraża zgodę na kandydowanie (do pobrania poniżej). Kandydatem może być uczeń szóstej, siódmej lub ósmej klasy szkoły podstawowej lub uczeń pierwszej lub drugiej klasy szkoły ponadpodstawowej, zamieszkujący na terenie Miasta Mława, który w dniu wyborów nie ukończył 18 roku życia. Po oficjalnym opublikowaniu list kandydatów powinni oni przeprowadzić aktywną kampanię wyborczą na terenie swojej szkoły.

Wybory zostały zaplanowane na dzień 4 października 2021 r. (poniedziałek).  Są tajne. Karty do głosowania uczniowie - wyborcy będą wrzucać do urn w godzinach od 9.00 do 15.00. Głosować mogą uczniowie klas IV - VIII szkół podstawowych oraz uczniowie szkół ponadpodstawowych bez względu na miejsce zamieszkania i wiek.

Liczba wybieranych radnych zależy od całkowitej ilości uczniów w szkole i jest wyliczana na podstawie proporcji 1 mandat radnego  na każde rozpoczęte 300 uczniów.

Radni zostaną wybrani w następujących placówkach:
1.    Szkoła Podstawowa nr 1 im. Hugona Kołłątaja w Mławie – 2 radnych
2.    Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Mławie – 1 radny
3.    Szkoła Podstawowa nr 3 im. dra Józefa Ostaszewskiego w Mławie – 2 radnych
4.    Szkoła Podstawowa nr 4 im. Haliny Rudnickiej w Mławie – 2 radnych
5.    Szkoła Podstawowej Nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi im. Kornela Makuszyńskiego w Mławie-  2 radnych
6.    Szkoła Podstawowa nr 7 im. Zuzanny Morawskiej w Mławie – 3 radnych
7.    Społeczna Szkoła Podstawowa  „Wyspianum” – 1 radny
8.    Akademickie Centrum Kształcenia w Mławie – 1 radny
9.    Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. ks. Macieja Kazimierza Sarbiewskiego SI w Mławie – 1 radny
10.    I Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Wyspiańskiego w Mławie – 2 radnych
11.    Zespół Szkół Nr 2 – 2 radnych
12.    Zespół Szkół Nr 3 – 2 radnych
13.    Zespół Szkół Nr 4 – 2 radnych

W załączeniu terminarz wyborczy oraz zgłoszenie kandydata na radnego Młodzieżowej Rady Miasta Mława wraz z oświadczeniem rodzica lub opiekuna prawnego niepełnoletniego kandydata o wyrażeniu zgody na kandydowanie.