1,5 % podatku za 2022 rok. Prawie 250 tys. tys. zł trafiło do mławskich organizacji | Mława

Wielkość czcionki

Tłumacz Zamigam

Mława

Twoje miejsce.
Twój czas.

1,5 % podatku za 2022 rok. Prawie 250 tys. tys. zł trafiło do mławskich organizacji

Agnieszka Puzio-Dębska / 18 października 2023

Od tego roku mamy możliwość przekazania aż 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych na rzecz wybranej przez siebie organizacji pożytku publicznego. Zmiana progu, to sukces środowiska organizacji społecznych. Od początku 2022 r. organizacje alarmowały – zmiany podatkowe wprowadzone z tzw. Polskim Ładem mogą zmniejszyć wpływy z 1%. Wyższa kwota wolna od podatku to mniej podatników zobowiązanych do płacenia podatków, a zatem też mniej wpływów z 1%.
Można powiedzieć, że ta zmiana w prawie spowodowała „uratowanie” 1%. Podatniczki i podatnicy łącznie przekazali bowiem znowu wyższą kwotę niż w latach poprzednich. W 2021 r. było to „tylko” 970 mln zł, magiczny próg miliarda został przekroczony w rozliczeniu z 2022 r. – 1 115 mln zł. W tym roku kwota z 1,5% podatku to 1 530 mln zł.

W 2023 r. przekazania 1,5% należnego podatku, wynikającego z rozliczenia za 2022 r., na rzecz organizacji pożytku publicznego dokonało 12,7 mln podatników. I ten fakt niepokoi najbardziej, bo zmniejszyła się liczba osób przekazujących 1,5%. Do tej pory od 2004 r. zawsze była to tendencja zwyżkowa. Z roku na rok coraz więcej podatniczek i podatników korzystało z możliwości decydowania o swojej części podatku. W 2021 r. było to ponad 15 mln, w 2022 r. prawie 16 mln. W tym roku to 12,7 mln osób. To duży spadek - o ponad 3,5 mln podatniczek i podatników. Na pewno częściowo wynika on ze zmian w systemie podatkowym. Mniej osób miało w ogóle możliwość przekazania 1,5%. 

Przypomnijmy jak rosły kwoty z 1 procenta podatku PIT  w Polsce  - w 2016 r. Polacy przekazali OPP 619,1 mln, w 2017 r. - 662,2 mln, w 2018 r. – 763,9 mln zł, w 2019 r. – 874,4 mln zł, w 2020 r. – 907 mln zł, w 2021 r.  -  972,7mln zł, w 2022 r. – 1 114 mln zł, a w 2023 r. – 1 530 mln zł. 

Portal podatkowy „Twój e-PIT” realnie ułatwił rozliczenie podatku oraz przekazanie 1 procenta. 

W rozliczeniu za 2022 r. na podium wśród OPP z największym wsparciem znalazły się:

 • 0000037904, Fundacja Dzieciom "Zdążyć Z Pomocą" - 288 652 814,63 zł
 • 0000396361, Fundacja Siepomaga – 93 558 918,56 zł 
 • 0000270809, Avalon - Bezpośrednia Pomoc Niepełnosprawnym – 79 797 245,39 zł 
 • 0000186434, Fundacja Pomocy Osobom Niepełnosprawnym "Słoneczko" – 65 956 778,32 zł 
 • 0000387207, Fundacja "Serca Dla Maluszka" – 50 015 584,63 zł 
 • 0000030897, Fundacja Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy – 25 984 576,13 zł 

W 2023 r. podatnicy przekazali mławskim organizacjom pożytku publicznego 246 439,80 zł, to o 50 504,00 zł WIĘCEJ niż przed rokiem. 

Jak w Mławie przekazaliśmy swój podatek organizacjom pozarządowych - w 2016 r. - 137 402 zł, w 2017 r. - 146 880 zł, w 2018 r. - 164 146 zł, w 2019 r. - 256 709 zł, w 2020 r. - 123 945 zł, w 2021 r.  - 117 898,64 zł, w 2022 r. -  195 935,80 zł oraz w bieżącym roku – 246 439,80 zł. 

Mławskim organizacjom posiadającym status pożytku publicznego pomagamy lokalnie, nie zapominając o nich w naszych zeznaniach podatkowych. W tabeli poniżej zestawienie kwot z 1,5 % podatku jakie zostały przekazane w latach 2013 – 2022 w całej Polsce oraz w Mławie wraz z procentem wzrostu/spadku w stosunku do roku poprzedniego.  

Rok

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022 

2023 

Polska

619,1 mln zł

662,2 mln zł

763,9 mln zł

874,4 mln zł

907 mln zł

972,7 mln zł

1 114 mln zł

1 530 mln zł

Mława

137 402 zł

146 880 zł

164 146 z

256 709 zł

123 945 zł

117 899 zł

195 936 zł

246 440 zł

Wykaz mławskich organizacji pożytku publicznego, które w 2023 r. otrzymały 1,5 % należnego podatku za 2022 r.:

 • 0000207398 Stowarzyszenie „Wspólnota Mariacka” –  77 051,50 zł
 • 0000153378 Związek Twórców Ziemi Zawkrzeńskiej – 74 475,40 zł
 • 0000191060 Hospicjum Królowej Apostołów w Mławie – 45 978,40 zł
 • 0000233382 Klub Sportowy „Zawkrze Mława” – 13 295,20 zł
 • 0000046071 Towarzystwo Sportowe Relaks w Mławie – 10 958,20 zł
 • 0000397777 Miejski Klub Sportowy „Mławianka” Mława – 9 719,10 zł
 • 0000212842 Klub Strzelectwa Sportowego „Kaliber” w Mławie – 5 872,30 zł
 • 0000132887 Katolickie Stowarzyszenie Wspierania Dzieł Miłosierdzia i Ewangelizacji „Serce za Serce” – 5 730,10 zł
 • 0000164983 Stowarzyszenie Rozwoju Wiedzy i Umiejętności – 2 556,80 zł
 • 0000322850 Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Podstawowej Nr 1 w Mławie –  802,80 zł

RAZEM –  246 439,80 zł 

Dwie organizacje posiadające status pożytku publicznego nie dopełniły ciążących na organizacjach formalności i w tym roku traciły możliwość przekazania  im 1,5% należnego podatku. Są to: Stowarzyszenie „Pontyfikat Papieża Jana Pawła II”, które dzięki odpisom w poprzednim roku otrzymało z Państwa z PITów - 63 036,10 zł oraz Stowarzyszenie Pomocy Społeczno - Zawodowej Osobom Niepełnosprawnym „Daj Szansę” – wpływ w 2022 roku  to kwota 38 085,60 zł. 

W tabeli poniżej alfabetyczne zestawienie mławskich organizacji oraz przekazanego należnego podatku kwot: 

Organizacja (alfabetycznie)

1 % za 2016 rok

1 % za 2017 rok

1 % za 2018 rok

1 % za 2019 rok

1 % za 2020 rok

1 % za 2021 rok

1% za 2022 r.

Hospicjum Królowej Apostołów
w Mławie

29 424,60 zł

25 576,70 zł

28 457,20 zł

24 408,27zł

23 267,94 zł

28 083,30 zł

45 978,40 zł

Katolickie Stowarzyszenie Wspierania Dzieł Miłosierdzia i Ewangelizacji „Serce za Serce”

8 425,70 zł

7 499,70 zł

6 472,10 zł

5 398,40 zł

4 940,80 zł

6 015,10 zł

5 730,10 zł

Klub Sportowy „Zawkrze Mława”

3 772,00 zł

5 516,00 zł

6 694,20 zł

5 232,70 zł

5 179,80 zł

2 333,40 zł

13 295,20 zł

Klub Strzelectwa Sportowego „Kaliber” w Mławie

4 987,50 zł

5 446,00 zł

52 523,90 zł

13 024,80 zł

5 274,00 zł

5 056,30 zł

5 872,30 zł

Miejski Klub Sportowy „Mławianka” Mława

2 611,00 zł

2 023,90 zł

2 488,80 zł

2 200,00 zł

7 679,70 zł

10 563,20 zł

9 919,10 zł

Stowarzyszenie „Pontyfikat Papieża Jana Pawła II”

11 392,90 zł

2 486,70 zł

25 818,80 ł

4 670,50 zł

6 827,10 zł

63 036,10 zł

0,00 zł

Stowarzyszenie Pomocy Społeczno - Zawodowej Osobom Niepełnosprawnym „Daj Szansę”

33 990,10 zł

55 909,40 zł

32 600,60 zł

16 484,70 zł

29 903,70 zł

38 085,60 zł

0,00 zł

Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Podstawowej Nr 1 w Mławie

3 714,30 zł

7 348,90 zł

7 942,30 zł

7 373,30 zł

1 638,80 zł

1 138,50 zł

802,80 zł

Stowarzyszenie Rozwoju Wiedzy i Umiejętności

11 260,60 zł

33 046,50 zł

69 160,30 zł

20 875,00 zł

11 983,80 zł

12 823,30 zł

2 556,80 zł

Stowarzyszenie „Wspólnota Mariacka”

26 312,10 zł

4 618,50 zł

4 115,80 zł

4 097,30 zł

4 540,10 zł

4 203,40 zł

77 051,50 zł

Towarzystwo Sportowe Relaks w Mławie

3 577,00 zł

4 560,00 zł

7 601,70 zł

5 125,50zł

6 376,20 zł

10 329,00 zł

10 958,20 zł

Związek Twórców Ziemi Zawkrzeńskiej

7 412,60 zł

10 113,60 zł

12 833,60 zł

15 054,50 zł

10 286,70 zł

14 268,60 zł

74 475,40 zł

 

W zestawieniu nie ma organizacji, które mają swoje oddziały w Mławie, a środki wpływały na konto główne organizacji i dopiero potem są dystrybuowane do oddziałów w poszczególnych miastach. Są to takie organizacje w Mławie jak: Chorągiew Mazowiecka Związku Harcerstwa Polskiego Komenda Hufca Mława, Związek Harcerzy Rzeczypospolitej. 

Dane  zostały opracowane na podstawie informacji opublikowanej przez Ministerstwo Finansów.

Agnieszka Puzio Dębska
Pełnomocnik Burmistrza Miasta Mława ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi