1 % podatku za 2021 rok. Prawie 200 tys. zł trafiło do mławskich organizacji | Mława

Wielkość czcionki

Tłumacz Zamigam

Mława

Twoje miejsce.
Twój czas.

1 % podatku za 2021 rok. Prawie 200 tys. zł trafiło do mławskich organizacji

Agnieszka Puzio-Dębska / 06 października 2022

Organizacje pożytku publicznego otrzymały 1 114 mln zł z przekazanego 1 proc. należnego podatku z rozliczenia za 2021 rok, podało Ministerstwo Finansów. Jest to ponad 141 mln więcej niż rok wcześniej. 1% przekazało 15,9 mln podatników, o 600 tys. więcej niż rok wcześniej. Pierwsza dziesiątka OPP, które otrzymały najwięcej 1 proc., nie uległa większym zmianom.

W tym roku Polacy po raz kolejny pokazali, że na dobre polubili dzielenie się 1 procentem swojego PIT z organizacjami pożytku publicznego. Każdego roku rośnie nie tylko kwota, którą wspierają bliskie im cele, ale również liczba podatników, którzy przekazują swój 1 procent. 

Kwoty z 1 procenta podatku PIT  w Polsce rosną z roku na rok. W 2016 r. Polacy przekazali OPP 619,1 mln, w 2017 r. - 662,2 mln, w 2018 r. – 763,9 mln zł, w 2019 r. – 874,4 mln zł, w 2020 r. – 907 mln zł, w 2021 r.  -  972,7mln zł, a w 2022 r. – 1 114 mln. 

W 2022 r. podatnicy przekazali mławskim organizacjom pożytku publicznego 195 935,80 zł. To o 78 037,16  zł WIĘCEJ niż przed rokiem. 

W Mławie przekazaliśmy OPP w 2016 r. - 137 402 zł, w 2017 r. - 146 880 zł, w 2018 r. - 164 146 zł, w 2019 r. - 256 709 zł, w 2020 r. - 123 945 zł, w 2021 r.  - 117 898,64 zł oraz w bieżącym roku – 195 935,80 zł. 

Portal podatkowy „Twój e-PIT” realnie ułatwił rozliczenie podatku oraz przekazanie 1 procenta. 

W rozliczeniu za 2021 r. na podium wśród OPP z największym wsparciem znalazły się:

1. 0000037904 Fundacja Dzieciom „Zdążyć z Pomocą” – 210 537 711,73 zł 
2. 0000270809 Avalon - Bezpośrednia Pomoc Niepełnosprawnym – 56 546 643,10 zł 
3. 0000396361 Fundacja Siepomaga – 54 371 589,65 zł
4. 0000186434 Fundacja Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Słoneczko” -  48 327 148,16 zł
5. 0000387207 Fundacja „Serca Dla Maluszka” -  29 015 000,39 zł 

Przeciętna kwota przekazana na rzecz tych organizacji wyniosła 70 zł. 

Mławskim organizacjom posiadającym statut pożytku publicznego pomagamy lokalnie, nie zapominając o nich w naszych zeznaniach podatkowych. W tabeli poniżej zestawienie kwot z 1 % podatku jakie zostały przekazane w latach 2015 – 2022 w całej Polsce oraz w Mławie wraz z procentem wzrostu/spadku w stosunku do roku poprzedniego.  

Rok

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022 r.

Polska

560,0 mln

619,1 mln

662,2 mln

763,9 mln zł

874,4 mln

907,0 mln

972,7 mln

1 114 mln

% wzrostu
w stosunku do roku poprzedniego

109%

110%

107%

115%

114%

104%

107 %

115%

Mława

92 673 zł

137 402 zł

146 880 zł

164 146 z

256 709 zł

123 945 zł

117 899 zł

195 936 zł

% wzrostu
w stosunku do roku poprzedniego

113%

148%

107%

112%

156%

48%

95%

166%

Wykaz mławskich organizacji pożytku publicznego, które w 2021 r. otrzymały 1% należnego podatku za 2022 r.:

0000304427 Stowarzyszenie „Pontyfikat Papieża Jana Pawła II” – 63 036,10 zł (dziesięciokrotny! wzrost) 

0000343071 Stowarzyszenie Pomocy Społeczno - Zawodowej Osobom Niepełnosprawnym „Daj Szansę” – 38 085,60 zł 

0000191060 Hospicjum Królowej Apostołów w Mławie – 28 083,30 zł 

0000153378 Związek Twórców Ziemi Zawkrzeńskiej – 14 268,60 zł

0000164983 Stowarzyszenie Rozwoju Wiedzy i Umiejętności – 12 823,30 zł

0000397777 Miejski Klub Sportowy „Mławianka” Mława – 10 563,20 zł

0000046071 Towarzystwo Sportowe Relaks w Mławie – 10 329,00 zł

0000132887 Katolickie Stowarzyszenie Wspierania Dzieł Miłosierdzia i Ewangelizacji „Serce za Serce” – 6 015,10 zł

0000212842 Klub Strzelectwa Sportowego „Kaliber” w Mławie – 5 056,30 zł

0000207398 Stowarzyszenie „Wspólnota Mariacka” –  4 203,40 zł

0000233382 Klub Sportowy „Zawkrze Mława” – 2 333,40 zł

0000322850 Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Podstawowej Nr 1 w Mławie –  1 138,50 zł

RAZEM –  195 935,80 zł 

W tabeli poniżej alfabetyczne zestawienie mławskich organizacji oraz przekazanych z 1 % należnego podatku kwot: 
 

Organizacja (alfabetycznie)

1 % za 2015 rok

1 % za 2016 rok

1 % za 2017 rok

1 % za 2018 rok

1 % za 2019 rok

1 % za 2020 rok

1 % za 2021 rok

Hospicjum Królowej Apostołów w Mławie

10 614,00 zł

29 424,60 zł

25 576,70 zł

28 457,20 zł

24 408,27zł

23 267,94 zł

28 083,30 zł

Katolickie Stowarzyszenie Wspierania Dzieł Miłosierdzia i Ewangelizacji „Serce za Serce”

8 802,20 zł

8 425,70 zł

7 499,70 zł

6 472,10 zł

5 398,40 zł

4 940,80 zł

6 015,10 zł

Klub Sportowy „Zawkrze Mława”

3 026,20 zł

3 772,00 zł

5 516,00 zł

6 694,20 zł

5 232,70 zł

5 179,80 zł

2 333,40 zł

Klub Strzelectwa Sportowego „Kaliber” w Mławie

5 259,70 zł

4 987,50 zł

5 446,00 zł

52 523,90 zł

13 024,80 zł

5 274,00 zł

5 056,30 zł

Miejski Klub Sportowy „Mławianka” Mława

6 145,10 zł

2 611,00 zł

2 023,90 zł

2 488,80 zł

2 200,00 zł

7 679,70 zł

10 563,20 zł

Stowarzyszenie „Pontyfikat Papieża Jana Pawła II”

14 188,80 zł

11 392,90 zł

2 486,70 zł

25 818,80 ł

4 670,50 zł

6 827,10 zł

63 036,10 zł

Stowarzyszenie Pomocy Społeczno - Zawodowej Osobom Niepełnosprawnym „Daj Szansę”

27 408,30 zł

33 990,10 zł

55 909,40 zł

32 600,60 zł

16 484,70 zł

29 903,70 zł

38 085,60 zł

Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Podstawowej Nr 1 w Mławie

13 165,50

3 714,30 zł

7 348,90 zł

7 942,30 zł

7 373,30 zł

1 638,80 zł

1 138,50 zł

Stowarzyszenie Rozwoju Wiedzy i Umiejętności

20 729,20 zł

11 260,60 zł

33 046,50 zł

69 160,30 zł

20 875,00 zł

11 983,80 zł

12 823,30 zł

Stowarzyszenie „Wspólnota Mariacka”

14 333,50 zł

26 312,10 zł

4 618,50 zł

4 115,80 zł

4 097,30 zł

4 540,10 zł

4 203,40 zł

Towarzystwo Sportowe Relaks w Mławie

10 405,30 zł

3 577,00 zł

4 560,00 zł

7 601,70 zł

5 125,50zł

6 376,20 zł

10 329,00 zł

Związek Twórców Ziemi Zawkrzeńskiej

3 324,10 zł

7 412,60 zł

10 113,60 zł

12 833,60 zł

15 054,50 zł

10 286,70 zł

14 268,60 zł

W zestawieniu nie ma organizacji, które mają swoje oddziały w Mławie, a środki wpływały na konto główne organizacji i dopiero potem są dystrybuowane do oddziałów w poszczególnych miastach. Są to takie organizacje w Mławie jak: Chorągiew Mazowiecka Związku Harcerstwa Polskiego Komenda Hufca Mława,  Polski Związek Niewidomych Okręg Mazowiecki. 

Dane  zostały opracowane na podstawie informacji opublikowanej przez Ministerstwo Finansów.

Agnieszka Puzio Dębska
Pełnomocnik Burmistrza Miasta Mława ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi