Wielkość czcionki

Tłumacz Zamigam

Mława

Twoje miejsce.
Twój czas.

1 % podatku za 2020 rok. Prawie 118 tys. zł trafiło do mławskich organizacji

Agnieszka Puzio-Dębska / 06 października 2021

972,7 mln – tyle w 2021 r. Polacy przekazali organizacjom pożytku publicznego (OPP) z rozliczenia 1 procenta PIT za 2020 r.

To o ponad 65 mln zł więcej niż rok wcześniej, padł więc kolejny rekord w ramach wspierania OPP 1 proc. z deklaracji PIT.

Wsparcie przekazało 15,33 mln podatników, a przeciętna kwota na rzecz OPP wyniosła 63 zł (rok wcześniej 61 zł).

W tym roku Polacy po raz kolejny pokazali, że na dobre polubili dzielenie się 1 procentem swojego PIT z organizacjami pożytku publicznego. Każdego roku rośnie nie tylko kwota, którą wspierają bliskie im cele, ale również liczba podatników, którzy przekazują swój 1 procent.

Kwoty z 1 procenta podatku PIT  w Polsce rosną z roku na rok. W 2016 r. Polacy przekazali OPP 619,1 mln, w 2017 r. - 662,2 mln, w 2018 r. – 763,9 mln zł, w 2019 r. – 874,4 mln zł, w 2020 r. – 907 mln zł, a w bieżącym roku -  972,7mln zł.

117 898,64 zł – tyle w 2021 r. podatnicy przekazali mławskim organizacjom pożytku publicznego. To o 6 046,33 zł mniej niż przed rokiem.

Niestety w Mławie kolejny rok nie zaobserwowaliśmy tendencji zwyżkowej, spadek kwot pozyskanych przez organizacje pozarządowe nie jest znaczny, ale niestety kolejny raz mniejszy niż rok wcześniej.

W Mławie przekazaliśmy OPP w 2016 r. - 137 402 zł, w 2017 r. - 146 880 zł, w 2018 r. - 164 146 zł, w 2019 r. 256 709 zł, w 2020 r.  - 123 945 zł oraz w bieżącym roku 117 898,64 zł.  

Portal podatkowy „Twój e-PIT” został bardzo dobrze przyjęty przez Polaków, świetnie sprawdził się w czasie pandemii Covid-19 i realnie ułatwił rozliczenie podatku oraz przekazanie 1 procenta.

W rozliczeniu za 2020 r. na podium wśród OPP z największym wsparciem znalazły się:
1.    0000037904 Fundacja Dzieciom Zdążyć z Pomocą” – 194 097 701,86 zł
2.    0000270809 Avalon - Bezpośrednia Pomoc Niepełnosprawnym – 53 059 645,01 zł
3.    0000186434 Fundacja Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Słoneczko” – 44 792 185,09 zł
4.    0000396361 Fundacja Siepomaga – 33 616 209,59 zł
5.    0000387207 Fundacja „Serca Dla Maluszka” – 18 177 418,27 zł
6.    0000030897 Fundacja Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy – 17 683 374,50 zł
7.    0000564708 Fundacja Sensoria – 12 658 177,19 zł
8.    0000382243 Fundacja Pomocy Dzieciom i Osobom Chorym „Kawałek Nieba” – 12 059 991,82 zł
9.    0000285433 Fundacja Dzieciom „Pomagaj” – 10 859 910,35 zł
10.    0000270261 Fundacja Studencka „Młodzi – Młodym’ - 10 051 513,01 zł

Mławskim organizacjom posiadającym statut pożytku publicznego pomagamy lokalnie, nie zapominając o nich w naszych zeznaniach podatkowych. W tabeli poniżej zestawienie kwot z 1 % podatku jakie zostały przekazane w latach 2013 – 2021 w całej Polsce oraz w Mławie wraz z procentem wzrostu/spadku w stosunku do roku poprzedniego.  

Rok

2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
Polska
482,2 mln
511,0 mln
560,0 mln
619,1 mln
662,2 mln
763,9 mln zł
874,4 mln
907 mln
972,7 mln
% wzrostu
w stosunku do roku poprzedniego
-
106%
109%
110%
107%
115%
114%
104%
107 %
Mława
78 837 zł
81 749 zł
92 673 zł
137 402 zł
146 880 zł
164 146 z
256 709 zł
123 945 zł
117 899 zł
% wzrostu
w stosunku do roku poprzedniego
-
104%
113%
148%
107%
112%
156%
48%
95%

 

Wykaz mławskich organizacji pożytku publicznego, które w 2021 r. otrzymały 1% należnego podatku za 2020 r.:

0000343071 Stowarzyszenie Pomocy Społeczno - Zawodowej Osobom Niepełnosprawnym „Daj Szansę” - 29 903,70 zł

0000191060 Hospicjum Królowej Apostołów w Mławie – 23 267,94 zł

0000164983 Stowarzyszenie Rozwoju Wiedzy i Umiejętności – 11 983,80zł

0000153378 Związek Twórców Ziemi Zawkrzeńskiej – 10 286,70 zł

0000397777 Miejski Klub Sportowy „Mławianka” Mława – 7 679,70 zł

0000304427 Stowarzyszenie „Pontyfikat Papieża Jana Pawła II” – 6 827,10 zł

0000046071 Towarzystwo Sportowe Relaks w Mławie – 6 376,20 zł

0000212842 Klub Strzelectwa Sportowego „Kaliber” w Mławie – 5 274,00zł

0000233382 Klub Sportowy „Zawkrze Mława” – 5 179,80 zł

0000132887 Katolickie Stowarzyszenie Wspierania Dzieł Miłosierdzia i Ewangelizacji „Serce za Serce” – 4 940,80 zł

0000207398 Stowarzyszenie „Wspólnota Mariacka” – 4 540,10 zł

0000322850 Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Podstawowej Nr 1 w Mławie – 1 638,80  zł

RAZEM – 117 898,64 zł

W tabeli poniżej alfabetyczne zestawienie mławskich organizacji oraz kwot przekazanych z 1 % należnego podatku

Organizacja (alfabetycznie)

1 % za 2015 rok
1 % za 2016 rok
1 % za 2017 rok
1 % za 2018 rok 
1 % za 2019 rok
1 % za 2020 rok

Hospicjum Królowej Apostołów
w Mławie

10 614,00 zł
29 424,60 zł
25 576,70 zł
28 457,20 zł
24 408,27zł
23 267,94 zł

Katolickie Stowarzyszenie Wspierania Dzieł Miłosierdzia i Ewangelizacji „Serce za Serce”

8 802,20 zł
8 425,70 zł
7 499,70 zł
6 472,10 zł
5 398,40 zł
4 940,80 zł

Klub Sportowy „Zawkrze Mława”

3 026,20 zł
3 772,00 zł
5 516,00 zł
6 694,20 zł
5 232,70 zł
5 179,80 zł

Klub Strzelectwa Sportowego „Kaliber” w Mławie

5 259,70 zł
4 987,50 zł
5 446,00 zł
52 523,90 zł
13 024,80 zł
5 274,00 zł

Miejski Klub Sportowy „Mławianka” Mława

6 145,10 zł
2 611,00 zł
2 023,90 zł
2 488,80 zł
2 200,00 zł
7 679,70 zł

Stowarzyszenie „Pontyfikat Papieża Jana Pawła II”

14 188,80 zł
11 392,90 zł
2 486,70 zł
25 818,80 ł
4 670,50 zł
6 87,10 zł

Stowarzyszenie Pomocy Społeczno - Zawodowej Osobom Niepełnosprawnym „Daj Szansę”

27 408,30 zł
33 990,10 zł
55 909,40 zł
32 600,60 zł
16 484,70 zł
29 903,70 zł

Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Podstawowej Nr 1 w Mławie

13 165,50
3 714,30 zł
7 348,90 zł
7 942,30 zł
7 373,30 zł
1 638,80 zł

Stowarzyszenie Rozwoju Wiedzy i Umiejętności

20 729,20 zł
11 260,60 zł
33 046,50 zł
69 160,30 zł
20 875,00 zł
11 983,80 zł

Stowarzyszenie „Wspólnota Mariacka”

14 333,50 zł
26 312,10 zł
4 618,50 zł
4 115,80 zł
4 097,30 zł
4 540,10 zł

Towarzystwo Sportowe Relaks w Mławie

10 405,30 zł
3 577,00 zł
4 560,00 zł
7 601,70 zł
5 125,50zł
6 376,20 zł

Związek Twórców Ziemi Zawkrzeńskiej

3 324,10 zł
7 412,60 zł
10 113,60 zł
12 833,60 zł
15 054,50 zł
10 286,70 zł

Warto także zauważyć, że w zestawieniu nie ma organizacji, które mają swoje oddziały w Mławie, a środki wpływały na konto główne organizacji i dopiero potem są dystrybuowane do oddziałów w poszczególnych miastach. Są to takie organizacje w Mławie jak:  Chorągiew Mazowiecka Związku Harcerstwa Polskiego Komenda Hufca Mława, Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem, Polski Związek Niewidomych Okręg Mazowiecki.

Dane  zostały opracowane na podstawie informacji opublikowanej przez Ministerstwo Finansów.

Opracowała: Agnieszka Puzio-Dębska, Pełnomocnik Burmistrza Miasta Mława ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi