Wielkość czcionki

Tłumacz Zamigam

Mława

Twoje miejsce.
Twój czas.

1 % podatku za 2019 rok. Prawie 124 tys. zł trafiło do mławskich organizacji - o ponad połowę MNIEJ niż sprzed rokiem

Agnieszka Puzio-Dębska / 05 lutego 2021

907 mln zł – tyle w 2020 r. Polacy przekazali organizacjom pożytku publicznego (OPP) z rozliczenia 1 procenta PIT za 2019 r.

To o ponad 30 mln zł więcej niż rok wcześniej i kolejny rekord w ramach wspierania OPP 1 proc. z deklaracji PIT.

Wsparcie przekazało 14,8 mln podatników, a przeciętna kwota na rzecz OPP wyniosła 61 zł.

123 944,97 zł – tyle w 2020 r. podatnicy przekazali mławskim organizacjom pożytku publicznego.

To niestety 132 764 zł mniej  niż rok wcześniej.

W tym roku Polacy po raz kolejny pokazali, że na dobre polubili dzielenie się 1 procentem swojego PIT z organizacjami pożytku publicznego. Każdego roku rośnie nie tylko kwota, którą wspierają bliskie im cele, ale również liczba podatników, którzy przekazują swój 1 procent. 907 mln zł to rekordowa kwota, wyższa o 30 mln zł w porównaniu z ubiegłym rokiem. A swoje wsparcie dla OPP przekazało w tym roku 14,8 mln osób, prawie 300 tys. więcej niż poprzednio”.

Niestety w Mławie nie tylko nie zaobserwowaliśmy tendencji zwyżkowej, ale spadek kwot pozyskanych przez organizacje pozarządowe jest znaczny. Rok temu do mławskich organizacji trafiło 256 tys. zł, a w bieżącym tylko 124 tys.

Portal podatkowy „Twój e-PIT” został bardzo dobrze przyjęty przez Polaków, świetnie sprawdził się w czasie pandemii Covid-19 i realnie ułatwił rozliczenie podatku oraz przekazanie 1 procenta.

Kwoty z 1 procenta podatku PIT  w Polsce rosną z roku na rok. Przykładowo w 2016 r. Polacy przekazali OPP 619,1 mln, w 2017 r. 662,2 mln, w 2018 r. – 763,9 mln zł, a rok później – 876,7 mln zł.

W Mławie przekazaliśmy OPP w 2016 r. 137 402 zł, w 2017 r. 146 880 zł, w 2018 r.164 146 zł, w 2019 r. 256 709 zł.

W rozliczeniu za 2019 r. na podium wśród OPP z największym wsparciem znalazły się:

  1. Fundacja Dzieciom „Zdążyć z pomocą” (184,5 mln zł),
  2. Avalon – Bezpośrednia Pomoc Niepełnosprawnym (50,6 mln zł),
  3. Fundacja Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Słoneczko” (42,5 mln zł).

Przeciętna kwota na rzecz OPP przekazana przez podatników wyniosła 61 zł.

Mławskim organizacjom posiadającym statut pożytku publicznego pomagamy lokalnie, nie zapominając o nich w naszych zeznaniach podatkowych. W tabeli poniżej zestawienie kwot z 1 % podatku jakie zostały przekazane w latach 2013 – 2020 w całej Polsce oraz w Mławie wraz z procentem wzrostu/spadku w stosunku do roku poprzedniego.  

Rok

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Polska

482,2 mln

511,0 mln

560,0 mln

619,1 mln

662,2 mln

763,9 mln zł

874,4 mln

907 mln

% wzrostu
w stosunku do roku poprzedniego

105 %

106%

109%

110%

107%

115%

114%

104%

Mława

78 837 zł

81 749 zł

92 673 zł

137 402 zł

146 880 zł

164 146 z

256 709 zł

123 945 zł

% wzrostu
w stosunku do roku poprzedniego

110%

104%

113%

148%

107%

112%

156%

48%

 

Wykaz mławskich organizacji pożytku publicznego, które w 2020 r. otrzymały 1% należnego podatku za 2019 r.:

0000191060 Hospicjum Królowej Apostołów w Mławie – 24 408,27zł

0000164983 Stowarzyszenie Rozwoju Wiedzy i Umiejętności – 20 875,00 zł

0000343071 Stowarzyszenie Pomocy Społeczno - Zawodowej Osobom Niepełnosprawnym „Daj Szansę” -  16 484,70 zł

0000153378 Związek Twórców Ziemi Zawkrzeńskiej – 15 054,50 zł

0000212842 Klub Strzelectwa Sportowego „Kaliber” w Mławie – 13 024,80 zł

0000322850 Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Podstawowej Nr 1 w Mławie – 7 373,30 zł

0000132887 Katolickie Stowarzyszenie Wspierania Dzieł Miłosierdzia
i Ewangelizacji „Serce za Serce” – 5 398,40 zł

0000233382 Klub Sportowy „Zawkrze Mława” – 5 232,70 zł

0000046071 Towarzystwo Sportowe Relaks w Mławie – 5 125,50zł

0000304427 Stowarzyszenie „Pontyfikat Papieża Jana Pawła II” – 4 670,50 zł

0000207398 Stowarzyszenie „Wspólnota Mariacka” – 4 097,30 zł

0000397777 Miejski Klub Sportowy „Mławianka” Mława – 2 200,00 zł

RAZEM – 123 944,97 zł

W tabeli poniżej alfabetyczne zestawienie mławskich organizacji oraz przekazanych z 1 % należnego podatku kwot oraz % zmiany w stosunku do roku poprzedniego:

Organizacja (alfabetycznie)

1 % za 2015 rok

1 % za 2016 rok

1 % za 2017 rok

1 % za 2018 rok

1 % za 2019 rok

Hospicjum Królowej Apostołów
w Mławie

 

10 614,00 zł

29 424,60 zł

25 576,70 zł

28 457,20 zł

24 408,27zł

-

+177%

-13%

+11%

-15%

Katolickie Stowarzyszenie Wspierania Dzieł Miłosierdzia i Ewangelizacji „Serce za Serce”

8 802,20 zł

8 425,70 zł

7 499,70 zł

6 472,10 zł

5 398,40 zł

-

-4%

-11%

-14%

-17%

Klub Sportowy „Zawkrze Mława”

 

3 026,20 zł

3 772,00 zł

5 516,00 zł

6 694,20 zł

5 232,70 zł

 

-

+25%

+46%

+21%

-22%

Klub Strzelectwa Sportowego „Kaliber” w Mławie

 

5 259,70 zł

4 987,50 zł

5 446,00 zł

52 523,90 zł

13 024,80 zł

-

-5%

+9%

+864%

-75%

Miejski Klub Sportowy „Mławianka” Mława

6 145,10 zł

2 611,00 zł

2 023,90 zł

2 488,80 zł

2 200,00 zł

-

-58%

-23%

+23%

-11%

Stowarzyszenie „Pontyfikat Papieża Jana Pawła II”

14 188,80 zł

11 392,90 zł

2 486,70 zł

25 818,80 zł

4 670,50 zł

-

-20%

-78%

+938%

-82%

Stowarzyszenie Pomocy Społeczno - Zawodowej Osobom Niepełnosprawnym „Daj Szansę”

27 408,30 zł

33 990,10 zł

55 909,40 zł

32 600,60 zł

16 484,70 zł

-

+24%

+64%

-42%

-50%

Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Podstawowej Nr 1 w Mławie

13 165,50

3 714,30 zł

7 348,90 zł

7 942,30 zł

7 373,30 zł

-

-72%

+98%

+8%

-8%

Stowarzyszenie Rozwoju Wiedzy i Umiejętności

20 729,20 zł

11 260,60 zł

33 046,50 zł

69 160,30 zł

20 875,00 zł

-

-46%

+193%

+109

-70%

Stowarzyszenie „Wspólnota Mariacka”

14 333,50 zł

26 312,10 zł

4 618,50 zł

4 115,80 zł

4 097,30 zł

-

+84%

-86%

-11%

-0,5%

Towarzystwo Sportowe Relaks w Mławie

10 405,30 zł

3 577,00 zł

4 560,00 zł

7 601,70 zł

5 125,50zł

-

-66%

+27%

+67%

-32%

Związek Twórców Ziemi Zawkrzeńskiej

3 324,10 zł

7 412,60 zł

10 113,60 zł

12 833,60 zł

15 054,50 zł

-

+123%

+36%

+27%

+17%

Warto także zauważyć, że w zestawieniu nie ma organizacji, które mają swoje oddziały w Mławie, a środki wpływały na konto główne organizacji i dopiero potem są dystrybuowane do oddziałów w poszczególnych miastach. Są to takie organizacje w Mławie jak:  Chorągiew Mazowiecka Związku Harcerstwa Polskiego Komenda Hufca Mława, Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem, Polski Związek Niewidomych Okręg Mazowiecki.

Dane  zostały opracowane na podstawie informacji opublikowanej przez Ministerstwo Finansów.

 

Agnieszka Puzio Dębska

Pełnomocnik Burmistrza Miasta Mława ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi