Wielkość czcionki

Mława

Twoje miejsce.
Twój czas.

Marzysz o zostaniu sławnym malarzem? Ten konkurs jest dla ciebie!

Krzysztof Napierski / 10 kwietnia 2019

Miejska Biblioteka Publiczna im. B. Prusa w Mławie ogłasza konkurs „Gdybym był malarzem… – Poznajemy twórczość Wojciecha Piechowskiego”.

Konkurs ma na celu doskonalenie umiejętności plastycznych dzieci i młodzieży, popularyzację twórczości Wojciecha Piechowskiego oraz poszerzenie zakresu wiedzy o naszym rodzimym malarzu, wywodzącym się z okolic Mławy, którego prace można oglądać w Muzeum Ziemi Zawkrzeńskiej w Mławie. 

Konkurs organizowany jest w ramach trwającego obecnie w Mławie Roku Wojciecha Piechowskiego, który jednogłośnie, na wniosek Towarzystwa Miłośników Twórczości Tekli Bądarzewskiej, uchwaliła Rada Miasta Mława podczas sesji 18 grudnia 2018 r.

Zasady konkursu

Uczestnikami konkursu mogą być dzieci oraz młodzież w wieku od 10. do 18. roku życia. Każdy uczestnik może zgłosić tylko jedną pracę, niezgłaszaną wcześniej do innych konkursów. Laureatom konkursu zostaną przekazane nagrody rzeczowe w dwóch kategoriach wiekowych:

  1. 10 – 13 lat
  2. 14 – 18 lat

Przedmiotem konkursu jest praca plastyczna w formacie minimum A4 i maksimum A3. Prace mogą być wykonane z różnych materiałów, w dowolnej technice (np. kredka, pastele, różnego rodzaju farby, wycinanki, wydzieranki, wyklejanki).  Praca powinna zostać wykonana w kolorze, z pełnym zakomponowaniem tła.

Praca plastyczna powinna być zainspirowana dziełem lub życiem Wojciecha Piechowskiego oraz musi stanowić od początku do końca oryginalną, własnoręczną pracę uczestnika. Przekazane na konkurs prace nie mogą być kopią, plagiatem lub fragmentem jakichkolwiek innych prac.

Każdą pracę należy na odwrocie podpisać imieniem i nazwiskiem (prace podpisane z przodu nie wezmą udziału w konkursie) oraz dołączyć (również podpisany) uzupełniony biogram Wojciecha Piechowskiego (biogram dołączony jest jako załącznik do artykułu). Praca plastyczna i prawidłowo uzupełniony biogram są warunkiem wzięcia udziału w konkursie. Wraz z przekazaniem pracy należy przekazać również podpisaną kartę zgłoszeniową (wzór karty stanowi załącznik do artykułu). Karta ta zawiera następujące informacje:

a.  tytuł konkursu,

b.  nazwę biblioteki, z której uczestnik korzysta lub szkoły, w której się uczy,

c.  imię i nazwisko autora, jego adres oraz numer telefonu kontaktowego,

d.  krótki opis tego, co przedstawia praca (co zainspirowało twórcę pracy).

Termin dostarczenia prac do Miejskiej Biblioteki Publicznej w Mławie mija 30 maja 2019 r.

Konkurs zostanie rozstrzygnięty w terminie do dnia 7 czerwca 2019 r. Nagrodzeni uczestnicy będą poinformowani telefonicznie lub pocztą elektroniczną o wynikach konkursu.

Podsumowanie konkursu i wręczenie nagród odbędzie się w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Mławie w terminie do  14 czerwca 2019 r. O terminie wręczenia nagród uczestnicy zostaną poinformowani odrębnie.

Mateusz Przybyszewski / UMM