Wielkość czcionki

Mława

Twoje miejsce.
Twój czas.

Żegnamy Henryka Sławutę

Magdalena Grzywacz / 16 maja 2018

Z wielkim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Henryka Sławuty - Radnego Miasta Mława w latach 1990-2006, Zastępcy Przewodniczącego Rady Miasta Mława w latach 1990-1994 oraz Przewodniczącego Komisji Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Przeciwpożarowej Rady Miasta Mława w latach 1998-2002 i 2002-2006.

Henryk Sławuta był znanym i cenionym społecznikiem, wychowawcą, animatorem sportu i kultury. W 2009 roku burmistrz Sławomir Kowalewski odznaczył go medalem „Zasłużony dla Miasta Mława". Ponadto nagrodzony został tytułami Pasjonat Sportu (2008) oraz Mławianin 2016 Roku.

Sławomir Kowalewski – Burmistrz Miasta Mława oraz pracownicy Urzędu Miasta Mława, a także Leszek Ośliźlok – Przewodniczący Rady Miasta wraz z Radnymi przekazują rodzinie, przyjaciołom, współpracownikom i podopiecznym zmarłego wyrazy głębokiego współczucia.

MG/RP