Wielkość czcionki

Mława

Twoje miejsce.
Twój czas.

Wakacje w Muzeum w tym roku w formule warsztatowej, „Ptasiowo” i „Kaligrafia” za nami

Agnieszka Puzio-Dębska / 18 lipca 2018

„Ptasiowo” to zajęcia, podczas których uczestnicy poznali wybrane gatunki ptaków, występujących na Mazowszu. Dzieci dowiedziały się czym charakteryzują się poszczególne rodziny ptaków, jakie mają przystosowania do środowiska, w którym żyją, dokąd i dlaczego wędrują. Poznały również  głosy poszczególnych gatunków. Pierwsza część warsztatów - teoretyczna realizowana była w dziale przyrodniczym, część druga – plastyczna odbyła się w sali edukacyjnej. Dzieci wykonały kolorową zawieszkę w kształcie sikorki, przygotowały również jadłospis do ptasiej restauracji. Kolejne „Ptasiowo” już 2 sierpnia.

 „Kaligrafię” rozpoczęliśmy na wystawie malarskiej, gdzie prezentowane były przybory do pisania z przełomu XIX i XX w. oraz pięknie zdobione biurka. W sali papieskiej przygotowane zostało skryptorium. Kaligrafowanie niewątpliwie przeżywa swój renesans. Zajęcia były prawdziwym wyzwaniem dla dzieci, które podczas warsztatów musiały wykazać się wielkim skupieniem, uwagą i zręcznością. Mimo że warsztaty były wymagające, uczestnicy czerpali wiele radości  z piękna wykonywanej pracy. Kaligrafia jest przecież sztuką starannego i estetycznego pisania.

Na  warsztatach uczestnicy mieli możliwość pracy różnymi narzędziami: ołówkami, których grafit miał różny stopień twardości, różnorodnymi stalówkami. Na zakończenie zajęć, po wielu wprawkach każdy z uczestników zabrał do domu swoje prace, min. własne imię pięknie wykaligrafowane na czerpanym papierze.
Kolejne warsztaty z kaligrafii już 9 sierpnia. Zapraszamy, przypominając o konieczności wcześniejszego zgłoszenia uczestników w wieku 7-12 lat.

Już w czwartek 19 lipca zapraszamy dzieci na zajęcia plastyczne „Pozdrowienia z Mławy”,  na których przygotowana zostanie pocztówka prezentująca urodę naszego miasta.

Obrazki galerii: