Wielkość czcionki

Mława

Twoje miejsce.
Twój czas.

Podatki w Mławie – od 3 lat takie same

Magdalena Grzywacz / 07 lutego 2019

Już trzeci rok w Mławie obowiązują takie same stawki podatków. Wkrótce otrzymają Państwo decyzje podatkowe na 2019 rok. Prosimy zwrócić szczególną uwagę na numery kont w nich wskazane.

Od stycznia 2019 r. wprowadzono indywidualne konta bankowe, na które powinno się wpłacać należności z tytułów: podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, łącznego zobowiązania pieniężnego, podatku od środków transportowych, opłat za gospodarowanie odpadami. - To ważna zmiana, na którą trzeba zwrócić uwagę. Nawet, jeśli ktoś otrzyma kilka decyzji podatkowych, każdą wpłatę powinien uiścić na inne, wskazane w decyzji konto – wyjaśnia Justyna Lewandowska, Skarbnik Miasta Mława.

Numery indywidualnych rachunków bankowych przekazujemy mieszkańcom w decyzjach podatkowych na 2019 r. Numery rachunków, na które należy wpłacać opłatę za odpady komunalne, zostaną przesłane w pisemnej informacji od Burmistrza Miasta Mława. Osoby prawne nie otrzymują decyzji podatkowych, więc o numerze rachunku do regulowania podatków od nieruchomości zostaną poinformowane odrębnymi pismami od Burmistrza Miasta Mława.

Opłat: za posiadanie psa, z tytułu użytkowania wieczystego, z tytułu dzierżawy i za umieszczenie urządzenia w pasie drogowym, dokonujemy na konto Urzędu Miasta Mława: 70 1090 2604 0000 0001 3379 7826 (Urząd Miasta Mława, ul. Stary Rynek 19, 06-500 Mława; bank: Santander Bank Polska S.A., ul. Lelewela 1, 06-500 Mława). Płatności można także regulować gotówką w kasie Urzędu Miasta Mława.

Magdalena Grzywacz/RP UMM

fot.: Pixabay