Wielkość czcionki

Mława

Twoje miejsce.
Twój czas.

Osiemnastka PWSZ-u

Magdalena Grzywacz / 08 października 2018

Drzwi Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie otwierają się w tym roku akademickim przed studentami już po raz osiemnasty. Na uroczystej inauguracji w mławskim oddziale uczelni dokonano uroczystej immatrykulacji i nagrodzono najlepszych żaków.

Uroczystość inauguracji roku akademickiego 2018/2019 rozpoczął w czwartek 4 października rektor PWSZ w Ciechanowie prof. nadzw. dr hab. Leszek Zygner. Jak wskazywał w swoim wystąpieniu, uczelnia ma się czym pochwalić, podczas ostatniej rekrutacji przyjęła bowiem na pierwszy rok studiów ponad 450 osób, spośród dotychczasowych absolwentów natomiast ponad 95 proc. znajduje zatrudnienie. Ponadto w tym roku powstała pracownia badań nad dziejami północnego Mazowsza, będąca kontynuacją działającej do niedawna w Mławie Stacji Naukowej im. prof. Stanisława Herbsta.

Sporo miejsca w swoim wystąpieniu prof. Zygner poświęcił reformie wdrażanej przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, w związku z którą PWSZ czeka wkrótce zmiana nazwy. – Muszę wam powiedzieć, że jedno jest pewne. Dzisiaj zaczynacie studia w PWSZ w Ciechanowie i Mławie, ale odbierzecie dyplomy licencjackie i inżynierskie jako absolwenci innej uczelni – zwracał się do studentów. Życzył im wielu sukcesów i spełnienia wszystkich marzeń. – Żebyście w trakcie studiów i po ich zakończeniu zawsze byli sobą […]. Sobą we wszystkim, co robicie – mówił.

Podczas immatrykulacji wręczono studentom indeksy elektroniczne. Następnie głos zabrał przewodniczący samorządu studenckiego Bartłomiej Żandarski. – Chłońcie wiedzę, korzystajcie z zajęć dydaktycznych i godnie reprezentujcie naszą studencką brać – kierował swoje słowa do przyszłych absolwentów.

Jednym z najprzyjemniejszych momentów inauguracji było niewątpliwie wręczenie nagród dla najlepszych studentów zamieszkałych w Ciechanowie, gminie Ciechanów, Mławie i gminie Opinogóra Górna. Wśród mieszkańców Mławy żakiem z najwyższą średnią ocen w minionym roku akademickim okazał się Zbigniew Ruszkowski studiujący na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne. Nagrodę pieniężną wręczył mu burmistrz Sławomir Kowalewski. Zabierając głos, zwrócił się do całej studenckiej braci: - Za dziesięć, dwadzieścia, pięćdziesiąt lat waszego wspaniałego, pełnego sukcesów życia, nikt nie was będzie pytał, jakie macie świadectwo na maturze czy na indeksie, tylko będzie oceniał, jakimi jesteście ludźmi. Życzę wam tego, żeby ta ocena była jak najlepsza – mówił burmistrz. Dodatkową nagrodę – telewizor dla najlepszego studenta Wydziału Elektroniki, Dziennikarstwa i Technik Multimedialnych – wręczył Mateuszowi Sadowskiemu przedstawiciel LG Electronics w Mławie Daniel Kortlan.

Paweł Smolarek z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego odczytał list od szefa resortu Jarosława Gowina i przekazał na ręce rektora PWSZ prof. Leszka Zygnera wyjątkowy prezent: symboliczny czek na 12 419 000 zł. Kwotę tę w obligacjach skarbowych przekazał uczelni na finansowanie zadań inwestycyjnych minister Jarosław Gowin. Korespondencję od Marszałka Województwa Mazowieckiego Adama Struzika odczytał Konrad Wojnarowski. Wykład inauguracyjny „Jak skutecznie uczyć się języka obcego” wygłosił prof. zw. dr hab. Mirosław Pawlak.

Krzysztof Napierski / UMM