Wielkość czcionki

Mława

Twoje miejsce.
Twój czas.

Na co dzień ratują życie i mienie. W piątek świętowali

Magdalena Grzywacz / 14 maja 2018

Pod hasłem „Mławscy strażacy dla Niepodległej” odbywały się w Mławie obchody święta pożarników połączone z trwającym w Mławie przez cały rok celebrowaniem 100. rocznicy odzyskania przez Polskę suwerenności. Po uroczystym pochodzie ulicami miasta i msza św. wręczono liczne awanse i medale, a jednostki OSP i PSP otrzymały po samochodzie bojowym. Uroczystości zakończył piknik rodzinny.

Rankiem w piątek 11 maja 2018 r. strażacy przemaszerowali z komendy przy ul. Padlewskiego do kościoła pw. Świętej Trójcy, gdzie wzięli udział w mszy św. Stamtąd udali się na oficjalne obchody do miejskiego parku. Dowódca uroczystości st. kpt. Adam Gralewski złożył meldunek o jej rozpoczęciu Zastępcy Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej st. bryg. Mirosławowi Jasztalowi. Po wciągnięciu flagi państwowej na maszt i odegraniu przez Mławską Orkiestrę Dętą hymnu, wszystkich zebranych witał Wiceprezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Mławie druh Sławomir Kowalewski – Burmistrz Miasta Mława. Dziękował strażakom zawodowym i ochotnikom za ofiarną służbę. – Serdecznie dziękuję dojrzałym druhom, którzy przetrzymali bardzo trudny czas, kiedy nie było zainteresowania udziałem w ochotniczej straży pożarnej, ale dziś mamy bardzo dużo chętnych do tego, żeby służyć w jej strukturach – mówił burmistrz. Wyraził swoją wdzięczność za efektywną współpracę między strażakami i innymi służbami ratowniczymi: policją i pogotowiem. – Składając ślubowanie zapewniacie, że z narażeniem życia własnego będziecie ratowali życie drugiego człowieka, że będziecie ratowali mienie […] i robicie to najlepiej, jak potraficie – podkreślał Sławomir Kowalewski. Życzył strażakom zdrowia, wszelkiej pomyślności i szczęśliwych powrotów.

O roli mławskich strażaków w niepodległej Polsce mówił, przedstawiając krótki rys historyczny poświęcony kształtowaniu się ich struktur na terenie miasta, druh Jerzy Kwiecień. Wielu mundurowych otrzymało podczas uroczystości odznaczenia za zasługi dla pożarnictwa oraz dla miasta Mława, wręczono też sporo awansów (piszemy o nich w osobnych tekstach). Do jednostek działających przy ul. Padlewskiego trafiły też cenne nowe nabytki: Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza otrzymała ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy GCBA 7/40 Scania, natomiast Ochotnicza Straż Pożarna – średni samochód ratowniczo-gaśniczy GBA 2/16 Iveco. Bardzo miłą niespodziankę sprawiły strażakom licznie przybyłe do parku dzieci z miejscowych placówek oświatowych, ofiarowując druhom własnoręcznie wykonane laurki.

Po wystąpieniach zaproszonych gości, uczestnicy piątkowych obchodów wysłuchali krótkiego programu artystycznego o tematyce niepodległościowej i wzięli udział w pikniku rodzinnym.

KN / UMM