Mława[0]

Opublikowane na: Mława (mlawa.pl)

Autor: Urszula Adamczyk


Przebudowa ul. Studzieniec przebiega zgodnie z planem

Publikowane od

Trwa przebudowa ulicy Studzieniec. Prace przebiegają według harmonogramu, zgodnie z którym powinny się zakończyć w listopadzie br. Inwestycja poprawi komfort mieszkańców i stworzy nowe możliwości dla biznesu.

Zadanie realizuje Mławskie Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe. Obecnie finalizowane są roboty na odcinku od ulicy Napoleońskiej do ulicy Marszałkowskiej. Zakończono tam prace związane z instalacjami sanitarną, elektryczną i drogową (pas jezdni jest gotowy do wyłożenia asfaltu). Trwa budowa chodników – ok. 75 proc. zostało już ułożone.  
Prace posuwają się od Marszałkowskiej w kierunku ulicy Piekiełko – do ulicy Brzozowej są ustawiane krawężniki oraz przygotowywana jest podbudowa drogi.
Cała inwestycja obejmuje budowę 1850 metrów drogi wraz z obustronnymi chodnikami, budowę kanalizacji deszczowej i nowych przyłączy kanalizacyjnych i sanitarnych oraz przebudowę kanalizacji sanitarnej.
Wartość zadania to blisko 9 800 000 zł.
Urząd Miasta Mława zdobył dofinansowanie z budżetu województwa mazowieckiego w wysokości blisko 3 000 000 zł.

Fot. MPDM


Adres źródłowy: https://mlawa.pl/artykul/przebudowa-ul-studzieniec-przebiega-zgodnie-z-planem