Mława[0]

Opublikowane na: Mława (mlawa.pl)

Autor: Krzysztof Napierski


Aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnościami w ZUS-ie

Publikowane od

Zakład Ubezpieczeń Społecznych jako instytucja przyjazna osobom z niepełnosprawnościami podejmuje działania zmierzające do zwiększenia zatrudnienia tych osób w Zakładzie. Poniżej publikujemy informację ZUS-u dotyczącą tej kwestii.

 

Jesteśmy pracodawcą przyjaznym osobom z niepełnosprawnościami. Stwarzamy pracownikom optymalne środowisko pracy, uwzględniając ich potrzeby. Istnieje możliwość dostosowania stanowiska pracy i jego wyposażenia do indywidualnych potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

W trakcie zatrudnienia oferujemy:

  • zatrudnienie w stabilnej firmie na podstawie umowy o pracę,
  • możliwość rozwoju zawodowego,
  • świadczenia z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych,
  • ruchomy czas pracy.

Doświadczenie zawodowe w ZUS można zdobyć także jako:

  • praktykant (praktyki absolwenckie odpłatne lub nieodpłatne i praktyki zawodowe),
  • stażysta.

W trakcie trwania praktyk lub staży zapewniamy:

  • zdobycie praktycznych umiejętności zawodowych i wiedzy specjalistycznej z różnych obszarów naszej działalności,
  • wsparcie opiekunów merytorycznych,
  • świadczenie pieniężne, jeśli praktykant zakwalifikuje się na odpłatną praktykę absolwencką,
  • zaświadczenie o odbyciu praktyki lub stażu.

 

Forma aktywizacji zawodowej

Kryteria

Czas trwania

Praktyka absolwencka

Absolwenci szkoły podstawowej lub gimnazjum, którzy w dniu rozpoczęcia praktyki nie ukończyli 30. roku życia

maksymalnie 3 miesiące

Praktyka zawodowa

Uczniowie szkół i słuchacze szkół ponadpodstawowych prowadzących kształcenie zawodowe oraz studenci uczelni wyższych

zgodnie z umową o praktykę zawodową

Staż dla bezrobotnych

Osoby posiadające status osoby bezrobotnej zarejestrowane w Urzędzie Pracy

od 3 do 12 miesięcy

 

Zachęcamy do składania aplikacji:

Aktualne ogłoszenia o pracę - ZUS

Ogłoszenia o praktykach - ZUS

 

Osoby do kontaktu:

p. Marzena Niewiadomska – Naczelnik Wydziału Kadrowo-Płacowego O/ZUS w Płocku,
tel. 24-262-52-71 w. 2340, marzena [dot] niewiadomskaat[3][2]zus [dot] pl (marzena[dot]niewiadomska[at]zus[dot]pl);

p. Radosław Mustiwłło – Regionalny koordynator ds. dostępności O/ZUS w Płocku,
tel. 24-262-52-71 w. 2113, radoslaw [dot] mustwilloat[3][2]zus [dot] pl (radoslaw[dot]mustwillo[at]zus[dot]pl);

 

Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

fot.: PxHere


Adres źródłowy: https://mlawa.pl/artykul/aktywizacja-zawodowa-osob-z-niepelnosprawnosciami-w-zus-ie