Mława[0]

Opublikowane na: Mława (mlawa.pl)

Autor: Magdalena Grzywacz


Oświadczenie w sprawie artykułu zawierającego nieprawdziwe informacje

Publikowane od

W związku z publikacją przez jeden z mławskich portali materiału prasowego zawierającego nieprawdziwe informacje dotyczące Muzeum Ziemi Zawkrzeńskiej w Mławie, oświadczamy, że Centralne Biuro Antykorupcyjne nie wkroczyło do mławskiego muzeum. Departament Postępowań Kontrolnych CBA pismem z 26 sierpnia 2022 roku zwrócił się z prośbą do Dyrektor Muzeum Ziemi Zawkrzeńskiej o przekazanie w formie tabelarycznej danych dotyczących umów zawartych przez tę jednostkę w ciągu czterech ostatnich lat. Dotychczas nie otrzymaliśmy żadnych informacji o jakichkolwiek nieprawidłowościach w muzeum.

W artykule autor miesza fakty wprowadzając w błąd opinię publiczną. Burmistrz Miasta Mława rozpatrzył skargę pracownicy nie na podstawie wyjaśnień dyrektor muzeum, ale na podstawie aktów prawnych dotyczących muzeum, dokumentacji z przeprowadzonego w muzeum audytu, wywiadów ze wszystkimi aktualnymi pracownikami, z byłym pracownikiem oraz z  pracownikami jednostek współpracujących. Informacja ta jest zawarta w piśmie, które zostało zacytowane w artykule, jednak została pominięta przez jego autora. Po rozpatrzeniu skargi przez burmistrza skarżąca pracownica nie złożyła zażalenia do SKO.

Zażalenie pracownicy, o którym mowa w artykule, dotyczyło rozpatrzenia przez Burmistrza Miasta Mława innej sprawy. Burmistrz Miasta Mława przekazał zażalenie według właściwości do organu wyższego rzędu, do Samorządowego Kolegium Odwoławczego.

W związku z powyższym do medium publikującego nieprawdziwe, niesprawdzone informacje, zostało wysłane sprostowanie.

Urząd Miasta Mława

 


Adres źródłowy: https://mlawa.pl/artykul/oswiadczenie-w-sprawie-artykulu-zawierajacego-nieprawdziwe-informacje