Mława[0]

Opublikowane na: Mława (mlawa.pl)

Autor: Magdalena Grzywacz


Taniej za posiłki dla dzieci

Publikowane od

Ponad 1 000 000 zł Miasto Mława zamierza przeznaczyć na dofinansowanie posiłków dla uczniów szkół i przedszkoli prowadzonych przez miasto. Wkrótce rodzice zapłacą za wyżywienie dzieci mniej o około 30 procent.

To efekt działań burmistrza, który poprosił dyrektorów miejskich placówek oświatowych o ponowne przeanalizowanie umów, które szkoły podpisały z właścicielami firm branży gastronomicznej. Każda szkoła jest niezależnym organizatorem wyżywienia dla podopiecznych. W ostatnim czasie w prasie fachowej pojawiały się artykuły dotyczące posiłków w szkołach, co stało się impulsem do dokładnej analizy sytuacji w Mławie. W efekcie na najbliższej sesji Rady Miasta Mława będą procedowane zmiany w budżecie miasta na rok 2023, co pozwoli na obniżenie opłat za posiłki o około ok. 30% (np. koszty zmaleją z 18,00 zł do 12,60 zł za całodzienne wyżywienie w przedszkolu). Burmistrz zaproponuje radnym Miasta Mława przeznaczenie 1 184 255,00 zł na dofinansowanie przygotowania posiłków w miejskich placówkach oświaty.

Zmiany zasad finansowania wyżywienia powinny nastąpić po przyjęciu przez Radnych Miasta Mława zmian do budżetu tj. po sesji zaplanowanej na 9 lutego br.

Magdalena Grzywacz/KSM

Adres źródłowy: https://mlawa.pl/artykul/taniej-za-posilki-dla-dzieci