Mława[0]

Opublikowane na: Mława (mlawa.pl)

Autor: Elżbieta Zembrzuska


Uchwała Nr XLII/560/2022 Rady Miasta Mława z dnia 20 września 2022 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości

Publikowane od

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku. Deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za okres od 1 stycznia 2023 r. należy składać na formularzach zgodnych ze wzorem deklaracji stanowiącym załącznik nr 1 do uchwały.


Adres źródłowy: https://mlawa.pl/artykul/uchwala-nr-xlii5602022-rady-miasta-mlawa-z-dnia-20-wrzesnia-2022-r-w-sprawie-wzoru