Mława[0]

Opublikowane na: Mława (mlawa.pl)

Autor: Agnieszka Puzio-Dębska


Porady indywidualne dla rodzin

Publikowane od

Zapraszamy rodziny oraz osoby indywidualne do udziału w zajęciach prowadzonych przez specjalistę pedagoga, służące wspieraniu rodziców z  miasta Mława w budowaniu oraz pielęgnowaniu relacji z dziećmi opartych na  miłości, wzajemnym szacunku i zrozumieniu.

Specjalista - pedagog jest jednocześnie osobą zajmującą się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie.

Jeśli na tej płaszczyźnie czujesz, że potrzebujesz pomocy, wsparcia zapraszamy na takie spotkania.

Zajęcia - spotkania mają charakter porad indywidualnych, nie w grupach. Dzięki temu gwarantują intymność i bezpieczeństwo.

Spotkania prowadzone są w każdy poniedziałek od godz. 16.00-19.00 przy ul. Z. Padlewskiego 13 w Mławie.

Zapraszamy również do kontaktu telefonicznego ze specjalistą w celu zapisania na spotkanie pod numerem telefonu 23 654  36 34.

Zajęcia finansowane są z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.

 


Adres źródłowy: https://mlawa.pl/artykul/porady-indywidualne-dla-rodzin