Mława[0]

Opublikowane na: Mława (mlawa.pl)

Autor: Agnieszka Puzio-Dębska


Mazowieckie Barwy Wolontariatu po raz 12

Publikowane od

Według badań ok. 11 proc. Polaków angażuje się regularnie w wolontariat. Aby docenić mazowieckich wolontariuszy, samorząd województwa organizuje konkurs „Mazowieckie Barwy Wolontariatu”. Zgłoszenia trwają do 30 września!

Mazowieckie Barwy Wolontariatu po raz 12

Konkurs, w którym samorząd Mazowsza nagradza zaangażowanie wolontariuszy, jest organizowany już od 12 lat. W tym roku dla zwycięzców przewidziane są nagrody finansowe w wysokości 2 tys. zł, a dla wyróżnionych bilety lub vouchery ufundowane przez mazowieckie instytucje kultury.  Bezinteresownie pracują na rzecz drugiego człowieka, niosą pomoc potrzebującym, budują więzi oparte na zaufaniu i solidarności – tacy są wolontariusze z Mazowsza. Ich zaangażowanie i altruizm warto propagować i nagradzać!

Laureaci konkursu będą wybierani w następujących kategoriach:

 •     wolontariat indywidualny,
 •     wolontariat grupowy,
 •     wolontariat w szkole lub przedszkolu,
 •     wolontariat seniorów,
 •     kategoria specjalna – pomoc Ukrainie.

Kategoria specjalna – pomoc Ukrainie jest przeznaczona dla organizacji pozarządowych za działalność pomocową prowadzoną na rzecz przybyłych do Polski obywateli Ukrainy lub w samej Ukrainie. Chodzi m.in. o pomoc humanitarną, edukacyjną, psychologiczną, medyczną czy socjalną. W tej kategorii zwycięzca otrzyma 5 tys. zł.

Kandydatów mogą zgłaszać od 22 sierpnia do 30 września 2022 r.:

 •     organizacje pozarządowe,
 •     grupy samopomocowe,
 •     instytucje państwowe,
 •     instytucje samorządowe,
 •     podmioty, które realizują program wolontariatu pracowniczego,
 •     osoby fizyczne korzystające z pomocy wolontariuszy,
 •     wolontariusze.

W XII edycji konkursu dla laureatów czterech kategorii stałych przewidziane są nagrody finansowe w wysokości po 2 000 zł, a dla laureata kategorii specjalnej - pomoc Ukrainie - nagroda finansową w kwocie 5 000 zł. Natomiast dla wyróżnionych we wszystkich pięciu kategoriach bilety/vouchery -  ufundowane przez mazowieckie instytucje kultury.

Wypełniony formularz wraz z opisem należy przekazać na jeden z wymienionych sposobów:

1) elektronicznej – na adres e-mail: organizacyjnyat[2]mazovia [dot] pl, z tematem „XII edycja konkursu Mazowieckie Barwy Wolontariatu” (formularz zgłoszeniowy oraz potwierdzenie działalności wolontariusza powinny mieć formę skanu np. w formacie pdf i zawierać podpisy kandydatów i osób dokonujących zgłoszenia lub reprezentujących podmiot zgłaszający lub potwierdzających działalność wolontariusza);

2) papierowej – na adres korespondencyjny:

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie
ul. Okrzei 35, 03-715 Warszawa
z dopiskiem „Mazowieckie Barwy Wolontariatu”.


Adres źródłowy: https://mlawa.pl/artykul/mazowieckie-barwy-wolontariatu-po-raz-12