Mława[0]

Opublikowane na: Mława (mlawa.pl)

Autor: Agnieszka Puzio-Dębska


Wyjazdy profilaktyczne dla dzieci i młodzieży

Publikowane od

Zajęcia opiekuńczo-wychowawcze prowadzone przez Miasto Mława w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Mława na rok 2022, realizowane są nie tylko przy szkołach prowadzonych przez miasto, tj. przy Szkołach Podstawowych Nr 4, Nr 6 i nr 7 w Mławie, ale również w „Świetlicy Promyk”, reaktywowanej w listopadzie 2021 r. wspólnie ze  Spółdzielnią Mieszkaniowo - Lokatorsko - Własnościową „Zawkrze”.

W zakresie wielu działań opiekuńczo-wychowawczo – profilaktycznych realizowanych w „Świetlicy Promyk”, których celem jest zakorzenienie i ugruntowanie wśród dzieci i młodzieży umiejętności i wiedzy jak zachować zdrowy styl życia i być wolnym od nałogów, a także gdzie szukać pomocy w razie sytuacji kryzysowych, znalazł się wyjazd edukacyjno-wychowawczy. 

Świetlica swoją działalność prowadzi przez cały rok, również w trakcie wakacji. Dzieci i młodzież mają zapewniony czas wolny w sposób, który jest dla nich bezpieczny i atrakcyjny.

Dwadzieścioro dzieci korzystających w czasie wakacji z zajęć opiekuńczo-wychowawczych w „Świetlicy Promyk”, udało się tym razem na wycieczkę do „Garncarskiej Wioski” w Kamionce pod Nidzicą.   W programie wycieczki znalazły się warsztaty zwane „Zwiedzaniem Rajskiego Ogrodu” - największego ogrodu pokazowego na Mazurach. W 30 zakątkach tematycznych zgromadzono ok. 3 tysiące gatunków roślin. Jednym z zakątków jest bursztynowe pole, na którym dzieci mogły poszukiwać bursztynu. Dzieci skorzystały również z warsztatów wyrobu świec z pszczelego wosku. W zależności od użytej  formy  powstawały różne kształty np. aniołki, ptaszki, szyszki, figurki itp.
Po posiłku konsumowanym w plenerze w uroczych okolicznościach przyrody dzieci uczestniczyły w dyskusji i burzy mózgów, zgłębiając temat substancji uzależniających, skutków ich zażywania.
Dzieci wraz z opiekunami wróciły zadowolone i szczęśliwe z nowo zdobytych umiejętności i pełne pięknych wspomnień.

zdjęcia: "Świetlica Promyk"


Natomiast pod koniec ubiegłego roku trzydzieścioro pięcioro dzieci korzystających z zajęć opiekuńczo-wychowawczych w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Mława na rok 2021, prowadzonych przy Szkole Podstawowej nr 4 i w Szkole Podstawowej nr 7 w Mławie, miało okazję podsumować realizowane zajęcia w roku szkolnym 2020/2021, uczestnicząc w wycieczce.

Wyjazd edukacyjno-kulturalny skrojony był wprost do oczekiwań dzieci, niosąc im wiele radości i nowych wrażeń wraz z możliwością poznawania i odkrywania świata pod okiem specjalistów.

Dzieci skorzystały z wizyty w egzotycznej Papugarni oraz wysłuchały krótkiego wykładu o papugach prowadzonego przez edukatora. W celu wykorzystania dziecięcej energii kolejnym przystaniem była wizyta w Warmiolandii połączona z warsztatami edukacyjnymi z Szalonym Profesorem Ryzykiem Fizykiem, podczas których przeprowadziły  eksperymenty, jak np. wulkan z sody i octu i innych.

Po intensywnym dniu dzieci zrelaksowały się korzystając z seansu filmowego w kinie. Przesłanie filmu pomogło zrozumieć jak ważne jest wsparcie rodziny i dążenie do realizacji własnych marzeń.

zdjęcia: SP4, SP7

 

 


Adres źródłowy: https://mlawa.pl/artykul/wyjazdy-profilaktyczne-dla-dzieci-i-mlodziezy