Mława[0]

Opublikowane na: Mława (mlawa.pl)

Autor: Krzysztof Napierski


Zgłoś przedsięwzięcie rewitalizacyjne!

Publikowane od

Gmina Mława (na podstawie art. 17 ust. 2 pkt 1 oraz art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2021 r., poz. 485 ze zm.)) przystąpiła do procedury zmiany Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Mława na lata 2016-2025.

Nabór przedsięwzięć rewitalizacyjnych do Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Mława na lata 2016-2025 prowadzony jest w terminie od 08.08.2022 do 31.08.2022. Państwa sugestie zostaną wzięte pod uwagę w trakcie procedury aktualizacji GPRMM.

Zapraszamy do wypełnienia elektronicznej ankiety, zawierającej formularz projektowy dla zgłaszanego przedsięwzięcia rewitalizacyjnego:  

https://ankieta.deltapartner.org.pl/gpr_mlawa_nabor_projektow

Linki do stron z informacją:

https://bip.mlawa.pl/ogloszenie/obwieszczenie-burmistrza-miasta-mlawa-w-sprawie-ogloszenia-naboru-przedsiewziec

https://bip.mlawa.pl/artykul/zapraszamy-do-udzialu-w-naborze-przedsiewziec-rewitalizacyjnych


Adres źródłowy: https://mlawa.pl/artykul/zglos-przedsiewziecie-rewitalizacyjne