Mława[0]

Opublikowane na: Mława (mlawa.pl)

Autor: Krzysztof Napierski


Zapraszamy do udziału w naborze przedsięwzięć rewitalizacyjnych

Publikowane od

Gmina Mława (na podstawie art. 17 ust. 2 pkt 1 oraz art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2021 r., poz. 485 ze zm.)) przystąpiła do procedury zmiany Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Mława na lata 2016-2025.

Nabór przedsięwzięć rewitalizacyjnych do Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Mława na lata 2016-2025 prowadzony jest w terminie od 08.08.2022 do 31.08.2022. Państwa sugestie zostaną wzięte pod uwagę w trakcie procedury aktualizacji GPRMM.

Zapraszamy do wypełnienia elektronicznej ankiety, zawierającej formularz projektowy dla zgłaszanego przedsięwzięcia rewitalizacyjnego:  

https://ankieta.deltapartner.org.pl/gpr_mlawa_nabor_projektow

Wszystkie rubryki formularza należy wypełnić czytelnie i zgodnie z zamieszczonymi w nich opisami. Wypełnienie formularza niezgodnie z zamieszczonymi opisami może uniemożliwić ujęcie planowanego przedsięwzięcia w Gminnym Programie Rewitalizacji Miasta Mława na lata 2016-2025.

Jedno przedsięwzięcie rewitalizacyjne należy opisać na jednym formularzu zgłoszeniowym.
W przypadku chęci zgłoszenia więcej niż jednego przedsięwzięcia rewitalizacyjnego należy wypełnić kolejny formularz.

Wszelkiej pomocy w zakresie wypełniania formularza udziela osoba odpowiedzialna za nabór:

Kordian Gawlik, kordian [dot] gawlikat[5][4][3][2]deltapartner [dot] org [dot] pl, tel. 661 126 090

W trakcie trwania naboru odbędą się również 2 spotkania warsztatowe online dla mieszkańców:

  • 17.08.2022, godz. 18.00;
  • 24.08.2022, godz. 18.00.

Wszystkich zainteresowanych do udziału w spotkaniu warsztatowym prosimy o zgłoszenie chęci zdalnego uczestnictwa w spotkaniu z jednodniowym wyprzedzeniem terminu, w którym zainteresowany spotkaniem chciałby wziąć w nim udział na adres e-mail: kordian [dot] gawlikat[5][4][3][2]deltapartner [dot] org [dot] pl

W wiadomości zwrotnej zostanie odesłany do Państwa link do spotkania.

Dodatkowe zapytania i uwagi, w tym przekazanie uwag na temat ewentualnych propozycji zmian w obecnych projektach zapisanych w Gminnym Programie Rewitalizacji Miasta Mława na lata 2016-2025, można kierować do Inspektora ds. rozwoju, rewitalizacji i współpracy ze spółkami miejskimi korespondencyjnie na adres Urzędu Miasta Mława, ul. Stary Rynek 19, 06-500 Mława oraz drogą elektroniczną na adres e–mail: rewitalizacjaat[5][4][3][2]mlawa [dot] pl lub na adres przedstawiciela wykonawcy: kordian [dot] gawlikat[5][4][3][2]deltapartner [dot] org [dot] pl.

LG / WI


Adres źródłowy: https://mlawa.pl/artykul/zapraszamy-do-udzialu-w-naborze-przedsiewziec-rewitalizacyjnych