Mława[0]

Opublikowane na: Mława (mlawa.pl)

Autor: Krzysztof Napierski


Remont Kalkówki jeszcze w tym roku

Publikowane od

Miasto Mława pozyskało w ramach programu „Groby i cmentarze wojenne w kraju” ogłoszonego przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego dofinansowanie w wysokości 270 tys. zł na remont mogiły zbiorowej Mauzoleum Kalkówka. 

Zakres zaplanowanych robót obejmie: wykonanie projektu, wymianę nawierzchni, modernizację schodków z dostosowaniem zejścia do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową, odnowienie frontu betonowego sarkofagu, wymianę napisu „Ojczyzna to ziemia i groby – narody tracąc pamięć tracą życie”, zainstalowanie oświetlenia oraz odnowienie stojących obok słupów symbolizujących ludzi oczekujących na egzekucję.

Zadanie powinno zostać zrealizowane do 20 grudnia 2022 r. Jego całkowita wartość to 375 000 zł.

Na zdjęciach poniżej stan obecny Kalkówki.

LG, KN

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego[2]


Adres źródłowy: https://mlawa.pl/artykul/remont-kalkowki-jeszcze-w-tym-roku