Mława[0]

Opublikowane na: Mława (mlawa.pl)

Autor: Kamil Gołębiewski


Miejsca zagospodarowania odpadów komunalnych w okresie od 01.07.2021 r. do 31.12.2022 r.

Publikowane od

Zagospodarowanie odpadów komunalnych odbieranych od właścicieli nieruchomości na terenie miasta w okresie od 1 lipca 2021 r. do 31 grudnia 2022 r. wg informacji podmiotu odbierającego będzie odbywać się w następujących miejscach:

1) Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Ciechanowie ul. Gostkowska 83,
06-400 Ciechanów (Regionalny Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Woli Pawłowskiej)

2) Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Płońsku Sp. z o.o. ul. Mickiewicza 4,
09-100 Płońsk (Zakład Zagospodarowania Odpadów w miejscowości Poświętne)

3) Przedsiębiorstwo Gospodarowania Odpadami w Płocku Sp. z o.o. ul. Przemysłowa 17,
09-400 Płock (Zakład Zagospodarowania Odpadów w miejscowości Kobierniki)

4) Miejski Zakład Usług Komunalnych Spółka z o.o. w Złotowie ul. Szpitalna 38,
77-400 Złotów (Regionalna Instalacja Przetwarzania Odpadów Komunalnych w miejscowości Stawnica)

5) Novago Żnin Sp. z o.o. z siedzibą w Żnin, Wawrzynki 35, 88-400 Żnin,

6) Ekologiczny Związek Gmin "Działdowszczyzna" - Komunalny Zakład Gospodarki Odpadami "OSADUS" ul. Przemysłowa 61, 13-200 Działdowo.

7) Błysk - Bis Sp. z o.o., ul. Moniuszki 108, 06-200 Maków Mazowiecki.

8) EMKA Spółka Akcyjna; ul. Jaktorowska 15a, 96-300 Żyrardów.

9) NOVAGO Sp. z o.o. instalacja do mechaniczno - biologicznego przetwarzania odpadów w miejscowości Kosiny Bartosowe.

10) NOVAGO Sp. z o.o. składowisko odpadów innych niż niebezpieczne; ul. Krajewo; 06-500 Mława.

11) Stone Investments Sp. z o.o.; ul. Instalatorów 7; 02-237 Warszawa.

12) Remondis Electrorecycling Sp. z o.o.; ul. Zawodzie 18; 02-981 Warszawa.

13) Miejski Zakład Oczyszczania w Pruszkowie Sp. z o.o.; ul. Stefana Bryły 6; 05 - 800 Pruszków.

14) Instalacja do Mechaniczno - Biologicznego przetwarzania odpadów zlokalizowana
w miejscowości Różanki (gmina Susz, powiat iławski).


Adres źródłowy: https://mlawa.pl/artykul/miejsca-zagospodarowania-odpadow-komunalnych-w-okresie-od-01072021-r-do-31122022-r