Mława[0]

Opublikowane na: Mława (mlawa.pl)

Autor: Agnieszka Puzio-Dębska


Skład Mławskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego II kadencji

Publikowane od

Zarządzeniem  Nr 7/2020 Burmistrza Miasta Mława z dnia 13 stycznia 2020 r. w sprawie powołania członków Mławskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego II kadencji  Burmistrz Miasta Mława powołał Członków Mławskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego II kadencji

1)    przedstawiciele Rady Miasta Mława:
a)    Mariusz Dziubiński
b)    Andrzej Karpiński
c)    Zofia Kazimierska

2)    przedstawiciele Burmistrza Miasta Mława posiadający wiedzę i kompetencje w obszarach związanych ze współpracą z organizacjami pozarządowymi:
a)    Grzegorz Morawski
b)    Agnieszka Puzio - Dębska
c)    Barbara Zaborowska

3)    przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy, prowadzących działalność na terenie Miasta Mława:
a)    Dariusz Jabłonowski
b)    Jolanta Koronowska
c)    Iwona Łazowa
d)    Bożenna Majewska
e)    Dawid Żółtowski

 


Adres źródłowy: https://mlawa.pl/artykul/sklad-mlawskiej-rady-dzialalnosci-pozytku-publicznego-ii-kadencji