Mława[0]

Opublikowane na: Mława (mlawa.pl)

Autor: Agnieszka Puzio-Dębska


I inauguracyjne posiedzenie Mławskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego II kadencji

Publikowane od

Na podstawie § 3 ust. 1 Załącznika do Uchwały Nr V/47/2015 Rady Miasta Mława z dnia 24 marca 2015 r. w sprawie określenia trybu powoływania członków oraz organizacji
 i trybu działania Mławskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego oraz Zarządzenia Nr 7/2020 Burmistrza  Miasta Mława z dnia 13 stycznia 2020 r. w sprawie powołania członków Mławskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego II kadencji zwołuję i serdecznie zapraszam na:

I inauguracyjne posiedzenie Mławskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego II kadencji,

które odbędzie się 6 lutego 2020 r. (czwartek) o godz. 16.15, w sali na piętrze  Urzędu Miasta Mława, ul. Stary Rynek 19, 

z następującym porządkiem obrad:
1.    Otwarcie I inauguracyjnego posiedzenia Mławskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego II kadencji przez Burmistrza Miasta Mława bądź osobę wyznaczoną,
2.    Przyjęcie porządku posiedzenia,
3.    Wręczenie Aktów Powołania Członkom Rady,
4.    Podjęcie Uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Mławskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego II kadencji,
5.    Podjęcie Uchwały w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Mławskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego II kadencji,
6.    Podjęcie Uchwały w sprawie wyboru Sekretarza Mławskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego II kadencji,
7.    Przekazanie prowadzenia obrad Przewodniczącemu Mławskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego II kadencji,
8.    Informacja ze Sprawozdania z realizacji Programu współpracy Miasta Mława z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2019 rok - Pełnomocnik Burmistrza Miasta Mława ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi,
9.    Informacja dotycząca ogłoszonych oraz planowanych do ogłoszenia przez Burmistrza Miasta Mława otwartych konkursów ofert w 2020 roku,
10.    Ustalenie wstępnego rocznego harmonogramu pracy Mławskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego II kadencji,
11.    Wolne wnioski i informacje,
12.    Zakończenie posiedzenia.

Sławomir Kowalewski
Burmistrz Miasta Mława

 


Adres źródłowy: https://mlawa.pl/artykul/i-inauguracyjne-posiedzenie-mlawskiej-rady-dzialalnosci-pozytku-publicznego-ii-kadencji