Mława[0]

Opublikowane na: Mława (mlawa.pl)

Autor: Agnieszka Puzio-Dębska


Program Współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2019 rok

Publikowane od

Program Współpracy Miasta Mława z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok


Adres źródłowy: https://mlawa.pl/artykul/program-wspolpracy-z-organizacjami-pozarzadowymi-na-2019-rok