Mława[0]

Opublikowane na: Mława (mlawa.pl)

Autor: Magdalena Grzywacz


Nie lej wody – nowa kampania na rzecz środowiska

Publikowane od

W piątek 22 marca 2019 r. – obchodzonym jako jest Światowy Dzień Wody – zainaugurowaliśmy nową kampanię społeczną Burmistrza Miasta Mława, w którą włączyli się również Zakład Wodociągów, Kanalizacji i Oczyszczalnia Ścieków „WOD-KAN” Sp. z o.o. w Mławie oraz Radio 7.

Akcja ma na celu promocję proekologicznych postaw i edukację społeczną. Rozpoczęła się emisją spotu radiowego na antenie Radia 7 uświadamiającego słuchaczom – mieszkańcom Mławy – jak ważnym i cennym surowcem jest woda. Kolejnymi etapami kampanii będzie stworzenie ścieżki edukacyjnej i jej szeroka promocja.

Czy mamy problem z wodą?

Jak podaje Polska Agencja Prasowa, przeciętne zasoby wód w Polsce wynoszą ok. 60 mld m3, co kwalifikuje Polskę do krajów ubogich w zasoby wodne.  Dla porównania wskaźnik ten w Norwegii wynosi 370 mld m3, a w Niemczech 188 mld m3. Aż 1/4 całkowitego poboru wody w Polsce przypada na Mazowsze.

Zasoby wód powierzchniowych w Polsce cechuje duża zmienność czasowa i terytorialna, co powoduje okresowe nadmiary i deficyty wody w rzekach. Zbiorniki retencyjne w naszym kraju charakteryzują się małą pojemnością, która łącznie nie przekracza 6 proc. objętości odpływu rocznego wód z obszaru kraju, co nie zapewnia dostatecznej ochrony przed okresowymi nadmiarami lub deficytami wody. 

Pobór i zużycie wody

Z danych GUS-u wynika, że w latach 2000–2017 pobór wody na potrzeby gospodarki narodowej i ludności zmniejszył się o 9 proc. (z 11,0 km3 w 2000 r. do 10,1 km3 w 2017 r.).

Niezmiennie najwięcej wody wykorzystuje przemysł (70 proc.). Następne w kolejności są sektory: komunalny (20 proc.) oraz rolnictwo i leśnictwo (10 proc.).

Głównym źródłem zaopatrzenia gospodarki narodowej w wodę są wody powierzchniowe. Ich pobór w 2017 r. wyniósł 8,4 km3 i pokrył 83 proc. potrzeb. Wody powierzchniowe wykorzystywane były głównie do celów produkcyjnych w przemyśle. 

Pobór wód podziemnych wyniósł 1,7 km3 i był zbliżony do poboru w 2016 r. Jako wody o znacznie lepszej jakości niż wody powierzchniowe, wykorzystywane były głównie do zaopatrzenia ludności w wodę do picia. Na ten cel wykorzystano w 2017 r. ok. 1,5 km3 wód podziemnych.

MG,PAP

 

 

Adres źródłowy: https://mlawa.pl/artykul/nie-lej-wody-nowa-kampania-na-rzecz-srodowiska