Mława[0]

Opublikowane na: Mława (mlawa.pl)

Autor: Magdalena Grzywacz


O terminie płatności podatku i imprezach kulturalnych przypomni Ci sms

Publikowane od

Specjalnie dla mieszkańców uruchamiamy dziś System Powiadamiania SMS Miasta Mława. Osoby korzystające z usługi będą otrzymywały na swój telefon komórkowy powiadomienia o terminach płatności oraz zaległościach w podatkach lokalnych i opłatach za gospodarowanie odpadami komunalnymi, informacje o wydarzeniach kulturalnych oraz inne wiadomości istotne dla mieszkańców miasta.

Mławian zainteresowanych otrzymywaniem takich powiadomień na telefon prosimy o składanie formularzy zgody na otrzymywanie informacji z Systemu Powiadamiania SMS Miasta Mława. Wypełniony druk można przynieść osobiście do kancelarii Urzędu Miasta Mława, przesłać pocztą za potwierdzeniem odbioru (adres: ul. Stary Rynek 19, 06-500 Mława) lub za pomocą elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej e-PUAP. Formularze można pobrać z kancelarii ratusza lub ze strony internetowej: http://bip.mlawa.pl/artykul/system-powiadamiania-sms-miasta-mlawa.

Uprawnieni do korzystania z usługi i otrzymywania informacji w postaci bezpłatnych wiadomości SMS są: mieszkańcy Mławy, podatnicy opłacający podatki lokalne za nieruchomości położone na terenie Mławy oraz osoby wpłacające opłatę za odbiór odpadów komunalnych z terenu miasta; którzy złożyli w Urzędzie Miasta Mława prawidłowo wypełniony formularz rejestracyjny, wyrażający zgodę                                      na otrzymywanie informacji. Zarejestrowana osoba może w dowolnym momencie całkowicie lub częściowo zrezygnować z korzystania z Systemu Powiadamiania SMS Miasta Mława poprzez wypełnienie formularza zmiany/wyrejestrowania.

KN, PS / UMM

Adres źródłowy: https://mlawa.pl/artykul/o-terminie-platnosci-podatku-i-imprezach-kulturalnych-przypomni-ci-sms