Mława[0]

Opublikowane na: Mława (mlawa.pl)

Autor: emilia_sm


Komisje Rady Miasta 2002-2010

Publikowane od
Publikowane do

Kadencja: 2006 - 2010

Komisja Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Przeciwpożarowej

 • Artur Paweł Dębski - Członek
 • Ewa Kępińska - Członek
 • Henryk Dzięgielewski - Przewodniczący
 • Janusz Stanisław Wojnarowski - Członek
 • Michał Nowakowski - Członek
 • Paweł Brzezik - Członek
 • Waldemar Henryk Borowski - Członek
 • Mirosław Zbrzezny - Wiceprzewodniczący

Komisja Budownictwa, Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska

 • Andrzej Lampkowski - Członek
 • Janusz Lech Uniewicz - Członek
 • Paweł Brzezik - Członek
 • Ryszard Prusinowski - Członek
 • Sławomir Markowski - Członek
 • Stanisław Bogdan Gorczewski - Przewodniczący
 • Waldemar Henryk Borowski - Członek
 • Jacek Sych - Wiceprzewodniczący

Komisja ds. Rodziny i Spraw Społecznych

 • Dariusz Majewski - Członek
 • Halina Pszczółkowska - Przewodniczący
 • Mirosław Zbrzezny - Członek
 • Piotr Olszewski - Członek
 • Stanisław Bogdan Gorczewski - Członek
 • Paweł Brzezik - Wiceprzewodniczący

Komisja Oświaty, Kultury i Sportu

 • Andrzej Lampkowski - Członek
 • Krzysztof Kwiatek - Członek
 • Krzysztof Ługowski - Przewodniczący
 • Michał Nowakowski - Członek
 • Piotr Olszewski - Członek
 • Leszek Ośliźlok - Wiceprzewodniczący

Komisja Rewizyjna

 • Dariusz Majewski - Członek
 • Halina Pszczółkowska - Członek
 • Krzysztof Kwiatek - Członek
 • Piotr Olszewski - Członek
 • Ryszard Prusinowski - Przewodniczący
 • Waldemar Henryk Borowski - Wiceprzewodniczący

Komisja Rozwoju Gospodarczego i Budżetu

 • Artur Paweł Dębski - Członek
 • Ewa Kępińska - Członek
 • Jacek Sych - Członek
 • Janusz Stanisław Wojnarowski - Przewodniczący
 • Krzysztof Ługowski - Członek
 • Krzysztof Wasiłowski - Członek
 • Sławomir Markowski - Członek
 • Janusz Lech Uniewicz - Wiceprzewodniczący

Adres źródłowy: https://mlawa.pl/artykul/komisje-rady-miasta-2002-2010