Mława[0]

Opublikowane na: Mława (mlawa.pl)

Autor: Sylwia Tryjanowska


Zarządzenie Nr 46/2018 Burmistrza Miasta Mława z dnia 8 marca 2018r.

Publikowane od
Publikowane do

ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym w 2018 r.

 


Adres źródłowy: https://mlawa.pl/artykul/zarzadzenie-nr-462018-burmistrza-miasta-mlawa-z-dnia-8-marca-2018r