Mława[0]

Opublikowane na: Mława (mlawa.pl)

Autor: Monika Żółtak


„Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Aglomeracji Mława obszar A7”

Publikowane od
Publikowane do

[1]

[2]

 Obszar A7 obejmuje ulice:

Jasną, Nową i Napoleońską.

Obszar charakteryzuje się zabudową jednorodzinną.

Włączenie kanalizacji sanitarnej planowane jest w istniejący kolektor sanitarny w rejonie skrzyżowania ul. Napoleońskiej i ul. Jasnej oraz w istniejący kolektor sanitarny rejonie skrzyżowania ul. Napoleońskiej i ul. Nowej.

Długość nowobudowanych kanałów grawitacyjnych wynosi L=999 m.

Planowany termin realizacji:

18.05.2017r. - 17.10.2017r.

Wykonawca:

Zakład Usług Wod-Kan. C.O. Gazu i Zaopatrzenia Wsi w Wodę, Wiesław Kuczalski,

ul. Dzierzgowska 40, 06-500 Mława.


Adres źródłowy: https://mlawa.pl/artykul/budowa-kanalizacji-sanitarnej-na-terenie-aglomeracji-mlawa-obszar-a7-0