Mława[0]

Opublikowane na: Mława (mlawa.pl)

Autor: Mariusz Łazicki


UCHWAŁA Nr XXIX/336/2017 RADY MIASTA MŁAWA z dnia 28 marca 2017 r.

Publikowane od
Publikowane do

w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Mława na rok 2017

 


Adres źródłowy: https://mlawa.pl/artykul/uchwala-nr-xxix3362017-rady-miasta-mlawa-z-dnia-28-marca-2017-r