Mława[0]

Opublikowane na: Mława (mlawa.pl)

Autor: Anna Kędzierska


UCHWAŁA Nr XII/147/2015 RADY MIASTA MŁAWA z dnia 1 grudnia 2015r. w sprawie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Mława


Adres źródłowy: https://mlawa.pl/artykul/uchwala-nr-xii1472015-rady-miasta-mlawa-z-dnia-1-grudnia-2015r-w-sprawie-zmiany-studium